Eri Internet logo společnosti Český bezdrát s.r.o.

Eri  Internet je tu pro Vás již 20 let!

Dvojnásobná rychlost napořád Pevná IPv4 ZDARMA
Terminátor u všech rychlostí Zřízení do 3. prac. dnů
Neomezené volání z pevné Převod bez výpadku
Internet pro Skylink Live TV & CANAL+ Sport PREMIER LEAGUE

Tel.: 220990007, 590990004   


CallBack zpětné volání z mobilu


  CallBack Služba EriVoIP je doplňkovou službou

  Služba EriVoIP - CallBack je doplňkovou službou k Vašemu současnému tarifu a službě, který máte nyní se svým mobílním operátorem. Služba umožňuje současně kombinovat výhody obou operátorů.

  Vaše mobilní číslo ani služba sjednaná s Vaším současným operátorem se nijak nemění a zůstává i nadále v platnosti.

  EriVoIP CallBack je mobilní telefonní VoIP služba určená pro všechny typy mobilních telefonů, a to bez připojení k internetu. Službu lze velmi výhodně využívat jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavní výhodou služby EriVoIP CallBack je výrazná úspora finančních prostředků.

  Po aktivaci služby můžete okamžitě přímo z vašeho mobilu (bez ohledu na to, zda využíváte paušální tarif či předplacenou kartu) volat na jakékoliv telefonní číslo v ČR nebo na světě za ceny EriVoIP. Bez skrytých poplatků a ve stejné kvalitě jako u běžných telekomunikačních služeb.

  Služba ve Váš prospěch výhodně využívá skutečnost, že hovory uskutečněné prostřednictvím internetu lze realizovat výrazně levněji. A nejde pouze o telefonáty do zahraničí, i když právě zde se potenciál služby projeví naplno. Zejména uživatelům předplacených karet nabízí služba EriVoIP CallBack významné úspory i při vnitrostátních voláních.

  Službu EriVoIP CallBack můžete výhodně využít také, pokud jste v zahraničí. Zde výhodně využíváme to, že cena za příchozí, roamingoví hovor je vždy znatelně nižší, než cena za volání ze zahraničí.

  Chcete mít v mobilu tel. čísla na někoho, ale nechcete, aby si ho někdo jiný mohl opsat a poté na něj volat? Nebo v případě ztráty mobilního přístroje? S naší službou se dá registrované vyzváněcí číslo vytočit pouze z Vašeho mobilu a navíc nikdo nezná skutečné číslo, které voláte kromě Vás. Vy si skutečné číslo zadáte do seznamu na našem portálu a od nás dostanete vyzváněcí číslo, které si uložíte do svého mobilního přístroje. A navíc za tento hovor zaplatíte pouze 1.90,- za minutu. Na Vašem výpisu od operátora tento hovor nebude zaznamenán.

  callback erivoip volání číslo

  EriVoIP CallBack funguje - jak už název napovídá - na bázi zpětného volání. Na základě Vašeho požadavku (volání či SMS) vám systém zavolá a současně vytočí i volané číslo, s nímž Vás spojí. Hovor přitom proběhne bezprostředně poté, co od vás systém obdrží požadavek.

  Požadavek lze zaslat buďto ve formě SMS (do ní napíšete pouze telefonní číslo volaného a odešlete ji na bránu, kde již vše automaticky zařídí systém) nebo tak, že zavoláte na vyzváněcí číslo vybraného - předem v systému uloženého - účastníka a ústředna Vás okamžitě spojí. Druhé řešení je o to výhodnější, že není spojeno s žádnými poplatky (cena SMS je naopak dána podmínkami konkrétního operátora).

  Pokud k zadání požadavku využijete volání, systém EriVoIP CallBack zjistí, z jakého čísla voláte a komu a tuto informaci přenese na ústřednu a volání zprostředkuje. Volání je zprostředkováno pod přiděleným číslem služby (to je ve formátu 910 91x xxx). Volaný vidí Vaše mobilní číslo a tak Vám může volat i nazpátek.

  Číslo ve formátu 910 91x xxx, je každému uživateli přiděleno trvale po celou dobu, kdy službu EriVoIP CallBack využívá.

  Obě telefonní čísla (mobilní i to, které Vám přidělí systém EriVoIP CallBack) jsou pevně svázaná. Přes webové rozhraní si proto mimo jiné můžete nastavit i to, jak má systém reagovat v případě, že Vám někdo zavolá na Vaše přidělené číslo (910 91x xxx). Lze zvolit variantu, že budete okamžitě spojeni, popř. bude hovor přesměrován na záznamník. Záznamníkovou službu naleznete v portálu služby, kde si hovory můžete následně přehrát.

  Zadání požadavku voláním na speciální číslo

  Služba EriVoIP CallBack v tomto případě funguje na principu tzv. vyzváněcích tel. čísel. Ta vzniknou při zadávání Vašich kontaktů do systému prostřednictvím speciálního webového rozhraní. Voláním na přidělené vyzváněcí číslo systému sdělíte, že chce spojit s konkrétním reálným kontaktem. I toto vyzváněcí číslo je - podobně jako Vaše číslo ve službě EriVoIP CallBack - pevně spjaté s Vaším mobilním číslem a při volání z jiného telefonu nebude fungovat. Při ztrátě mobilu tak nemůže dojít ke zneužití čísel, neboť zablokováním po zablokování karty se tato vyzváněcí čísla pro případného lupiče stanou bezcenným seznamem. I v případě, že kartu nechcete zablokovat, lze se zneužití bránit velmi snadno. Stačí, když se přihlásíte k webovému rozhraní služby a deaktivujete seznam do doby, než si pořídíte nové mobilní číslo. EriVoIP CallBack zaznamenává každé realizované volání a ve svém měsíčním vyúčtování služeb dostane podrobný rozpis, za co a jak své peníze utratil.

  Jak již bylo řečeno, pro zprostředkování hovoru prostřednictvím služby EriVoIP CallBack lze využít dvě alternativy:

  SMS EriVoIP CallBack

  Jste v zahraničí a potřebujete si levně zavolat domů? Stačí, když ze svého mobilního telefonu pošlete na číslo služby EriVoIP CallBack zprávu SMS, která bude obsahovat telefonní číslo člověka, se kterým chcete mluvit. Systém EriVoIP CallBack Vám obratem zavolá zpět a po zvednutí příchozího hovoru vás spojí s požadovaným kontaktem. V tomto případě platíte navíc Vašemu mobilnímu operátoru za první odeslanou SMS. Za následné opakování již neplatíte nic. Zároveň toto volané číslo uložíme pod volacím číslem 220 996 999. Pokud se z nějakého důvodu nedovoláte, nemusíte znovu posílat SMS. Stačí vytočit vyzváněcí číslo 220 996 999 a my Vás spojíme na posledně zadané číslo, zaslané do systému EriVoIP CallBack vaší SMS. Cena volání přes službu EriVoIP CallBack je levnější než cena odchozího hovoru v roamingu. SMS brána je dostupná na čísle: +420 725 810 910. Nezbytnou podmínkou fungování je samozřejmě předchozí registrace.

  EriVoIP CallBack voláním na vyzváněcí číslo

  Tento způsob využití služby je nejvýhodnější. Za předání informace o požadovaném spojení neplatíte žádné poplatky (pouze ze svého telefonu vytočíte virtuální číslo konkrétního kontaktu). Služba EriVoIP CallBack vám zavolá zpět a po zvednutí příchozího hovoru Vás okamžitě spojí s požadovaným kontaktem. Odpadá tak nutnost zadávat číslo volaného. Spojení je realizováno okamžitě.

  Postup při zřizování služby

  Nutnou podmínkou je vlastnictví mobilního telefonního čísla. Pokud tedy nevlastníte mobilní telefon, budete si jej moct pořídit. K plnohodnotnému fungování lze využít jakýkoliv přístroj a důležité není ani to, zda máte k dispozici předplacenou kartu anebo tarif. V podstatě stačí, když si u libovolného mobilního operátora zakoupíte kartu s kreditem 200 korun a jednou za 6 měsíců ji “dobijete”.

  Vaše mobilní číslo si zaregistrujete do služby EriVoIP CallBack. Po registraci budete přesměrováni na webové rozhraní, kde Vám systém mimo jiné umožní zaregistrovat až 1000 potenciálních volaných. Každému z nich systém přidělí virtuální číslo.

  Dále získáte jedno telefonní číslo z řady 910 91x xxx.

  Virtuální čísla pro volání se propojí s konkrétním mobilním telefonním číslem. Když tedy budete chtít s danou osobou hovořit, vytočíte na Vašem mobilním telefonu jeho vyzváněcí číslo. Naše ústředna v databázi zjistí, kdo volá a podle přiděleného vyzváněcího čísla i to, komu voláte a jaké je skutečné číslo volaného. Poté Váš hovor - bez přijmutí, tedy bez toho, abyste něco platili - ukončí. Následně Vám systém zavolá a dojde ke spojení. Poté bude okamžitě spojeno požadované číslo volaného. Volajícímu se na displeji zobrazí Vaše číslo. Volaný tak má zpětnou vazbu a v případě, že se mu nedovoláte, může zpětně reagovat. Hovor normálně proběhne a je standardně ukončen, buď volaným, nebo volajícím. Jako náhradní řešení pro telefonní čísla, které nemáte zavedena v systému a nemůžete se v okamžiku potřeby dostat k počítači, abyste je zadali a vytvořili pro ně nové virtuální číslo, bude i nadále sloužit SMS přístup na čísle 725 810 910.  EriVoIP - Callback ceník služeb  EriVoIP - CallBack volání z pevné nebo mobilu. Volání CallBack umožňuje volání z pevné tel. linky nebo mobilního telefonu na jiné pevné a mobilní tel. čísla v ČR i v zahraničí s tarifem EriVoIP - Panter CallBack.

  Název služby
  Pevné sítě v ČR
  Mobilní sítě v ČR
  Síť EriVoIP
  Síť AODT
  Tarifikace Minimální kredit
  EriVoIP - CallBack 0.82 Kč 0.82 Kč 0.69 Kč 0.82 Kč 1 + 1s 300.00 Kč  Příliš se v tom neorientujete, a tak by vám přišla pomoc vhod? Tel.: 220 990 007

  dotaz callback erivoip volání z pevné telefonní linky
  Nebo zanechte nám svůj kontakt, rádi se Vám ozveme. Vše vyřídíme po telefonu nebo e-mailu.  Dotazy k telefonní Službě EriVoIP lze posílat na email: obchod@eri.cz nebo volat na tel.: 220 990 007.
  Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 %
  Jak EriVoIP CallBack funguje?

  EriVoIP CallBack funguje - jak už název napovídá - na bázi zpětného volání. Na základě Vašeho požadavku (volání či SMS) vám systém zavolá a současně vytočí i volané číslo, s nímž Vás spojí. Hovor přitom proběhne bezprostředně poté, co od vás systém obdrží požadavek.

  Požadavek lze zaslat buďto ve formě SMS (do ní napíšete pouze telefonní číslo volaného a odešlete ji na bránu, kde již vše automaticky zařídí systém) nebo tak, že zavoláte na vyzváněcí číslo vybraného - předem v systému uloženého - účastníka a ústředna Vás okamžitě spojí. Druhé řešení je o to výhodnější, že není spojeno s žádnými poplatky (cena SMS je naopak dána podmínkami konkrétního operátora).

  Pokud k zadání požadavku využijete volání, systém EriVoIP CallBack zjistí, z jakého čísla voláte a komu a tuto informaci přenese na ústřednu a volání zprostředkuje. Volání je zprostředkováno pod přiděleným číslem služby (to je ve formátu 910 91x xxx). Volaný vidí Vaše mobilní číslo a tak Vám může volat i nazpátek.

  Číslo ve formátu 910 91x xxx, je každému uživateli přiděleno trvale po celou dobu, kdy službu EriVoIP CallBack využívá.

  Obě telefonní čísla (mobilní i to, které Vám přidělí systém EriVoIP CallBack) jsou pevně svázaná. Přes webové rozhraní si proto mimo jiné můžete nastavit i to, jak má systém reagovat v případě, že Vám někdo zavolá na Vaše přidělené číslo (910 91x xxx). Lze zvolit variantu, že budete okamžitě spojeni, popř. bude hovor přesměrován na záznamník. Záznamníkovou službu naleznete v portálu služby, kde si hovory můžete následně přehrát.  Zadání požadavku voláním na speciální číslo!

  Služba EriVoIP CallBack v tomto případě funguje na principu tzv. vyzváněcích tel. čísel. Ta vzniknou při zadávání Vašich kontaktů do systému prostřednictvím speciálního webového rozhraní. Voláním na přidělené vyzváněcí číslo systému sdělíte, že chce spojit s konkrétním reálným kontaktem. I toto vyzváněcí číslo je - podobně jako Vaše číslo ve službě EriVoIP CallBack - pevně spjaté s Vaším mobilním číslem a při volání z jiného telefonu nebude fungovat. Při ztrátě mobilu tak nemůže dojít ke zneužití čísel, neboť zablokováním po zablokování karty se tato vyzváněcí čísla pro případného lupiče stanou bezcenným seznamem. I v případě, že kartu nechcete zablokovat, lze se zneužití bránit velmi snadno. Stačí, když se přihlásíte k webovému rozhraní služby a deaktivujete seznam do doby, než si pořídíte nové mobilní číslo. EriVoIP CallBack zaznamenává každé realizované volání a ve svém měsíčním vyúčtování služeb dostane podrobný rozpis, za co a jak své peníze utratil.

  Jak již bylo řečeno, pro zprostředkování hovoru prostřednictvím služby EriVoIP CallBack lze využít dvě alternativy:  EriVoIP CallBack voláním na vyzváněcí číslo - Hlavní garantovaný postup používíní služby Eri CallBack.

  Tento způsob využití služby je nejvýhodnější. Za předání informace o požadovaném spojení neplatíte žádné poplatky (pouze ze svého telefonu vytočíte virtuální číslo konkrétního kontaktu). Služba EriVoIP CallBack vám zavolá zpět a po zvednutí příchozího hovoru Vás okamžitě spojí s požadovaným kontaktem. Odpadá tak nutnost zadávat číslo volaného. Spojení je realizováno okamžitě.

  SMS EriVoIP CallBack - alternativní negarantovaný postup volání

  Jste v zahraničí a potřebujete si levně zavolat domů? Stačí, když ze svého mobilního telefonu pošlete na číslo služby EriVoIP CallBack zprávu SMS, která bude obsahovat telefonní číslo člověka, se kterým chcete mluvit. Systém EriVoIP CallBack Vám obratem zavolá zpět a po zvednutí příchozího hovoru vás spojí s požadovaným kontaktem. V tomto případě platíte navíc Vašemu mobilnímu operátoru za první odeslanou SMS. Za následné opakování již neplatíte nic.

  Zároveň toto volané číslo uložíme pod volacím číslem 220 996 999. Pokud se z nějakého důvodu nedovoláte, nemusíte znovu posílat SMS. Stačí vytočit vyzváněcí číslo 220 996 999 a my Vás spojíme na posledně zadané číslo, zaslané do systému EriVoIP CallBack vaší SMS.

  Cena volání přes službu EriVoIP CallBack je levnější než cena odchozího hovoru v roamingu.

  SMS brána je dostupná na čísle: +420 725 810 910. Nezbytnou podmínkou fungování je samozřejmě předchozí registrace.  Postup při zřizování služby.

  Nutnou podmínkou je vlastnictví mobilního telefonního čísla. Pokud tedy nevlastníte mobilní telefon, budete si jej moct pořídit. K plnohodnotnému fungování lze využít jakýkoliv přístroj a důležité není ani to, zda máte k dispozici předplacenou kartu anebo tarif. V podstatě stačí, když si u libovolného mobilního operátora zakoupíte kartu s kreditem 200 korun a jednou za 6 měsíců ji “dobijete”.

  Vaše mobilní číslo si zaregistrujete do služby EriVoIP CallBack. Po registraci budete přesměrováni na webové rozhraní, kde Vám systém mimo jiné umožní zaregistrovat až 1000 potenciálních volaných. Každému z nich systém přidělí virtuální číslo.

  Dále získáte jedno telefonní číslo z řady 910 91x xxx.

  Virtuální čísla pro volání se propojí s konkrétním mobilním telefonním číslem. Když tedy budete chtít s danou osobou hovořit, vytočíte na Vašem mobilním telefonu jeho vyzváněcí číslo. Naše ústředna v databázi zjistí, kdo volá a podle přiděleného vyzváněcího čísla i to, komu voláte a jaké je skutečné číslo volaného. Poté Váš hovor - bez přijmutí, tedy bez toho, abyste něco platili - ukončí. Následně Vám systém zavolá a dojde ke spojení. Poté bude okamžitě spojeno požadované číslo volaného. Volajícímu se na displeji zobrazí Vaše číslo. Volaný tak má zpětnou vazbu a v případě, že se mu nedovoláte, může zpětně reagovat. Hovor normálně proběhne a je standardně ukončen, buď volaným, nebo volajícím. Jako náhradní řešení pro telefonní čísla, které nemáte zavedena v systému a nemůžete se v okamžiku potřeby dostat k počítači, abyste je zadali a vytvořili pro ně nové virtuální číslo, bude i nadále sloužit SMS přístup na čísle 725 810 910.    Upozornění:

 • EriVoIP CallBack se nesmí používat k nelegálním, trestným a jiným účelům porušujícím zákony státu, ze kterého uživatel přistupuje. K mobilnímu číslu, které zaregistrujete do systému EriVoIP CallBack musíte mít dispoziční práva.        
        © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. - Poskytovatel Internetu a LiveTV

Web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

Kontakt na obchodní oddělení pro Čechy, Moravu a Slezsko

CallBack zpětné volání z mobilu

| 04.12.2022 00:24:20 |