Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!
O Eri - Český bezdrát s.r.o.

O Eri - Český bezdrát s.r.o.

Udělejte z Eri svého poskytovatele internetového připojení ještě dnes!

Nejprve něco o nás.


Když se nás někdo zeptá, proč zrovna já Petr Benýšek a můj společník Benedikt Pánek v roce 2002 založili telekomunikační společnost Český bezdrát s.r.o., odpovídám že nás k tomu vedla houževnatost a odhodlání, což jsou vlastnosti, které jsme získali během našich předchozích pracovních zkušeností.

Ben získal zájem o telekomunikace již během střední školy a poté je rozšířil v rámci vojenské služby. Petr prací v oblasti financí. Benedikt se od dětství zajímal o počítače a programování. Potkali jsme se na projektu výstavby celorepublikové bezdrátové sítě Eridan, který trval 5 let a byl v roce 2002 ukončen kvůli pádu IPB banky.

Tehdy jsme společně založili společnost Český bezdrát a začali podnikat úplně bez peněz. Začátek byl těžký, ale díky našim zákazníkům a jejich podpoře se nám podařilo postupně vybudovat úspěšnou firmu. Dnes patříme mezi TOP 24 společností poskytujících internetové připojení a telefonní služby v ČR.

Nabízíme pevné a bezdrátové internetové připojení a další telekomunikační služby, jako je volání z pevné sítě, mobilní operátor EriMobile, EriTV Live, webhosting, web a e-mail. Klademe velký důraz na kvalitní zákaznickou a technickou podporu. Naši technici jsou schopni poradit a nastavit zařízení na dálku.

Zákaznická podpora je k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 20.00 a o víkendech od 8.00 do 16.00.

Ing. Petr Benýšek a Benedikt Pánek
jednatelé společnosti Český bezdrát s.r.o.Český bezdrát s.r.o.


Společnost Český bezdrát s.r.o. (Eri) působí na celém území ČR od roku 2002. Dle hodnocení ČTU patří Český bezdrát mezi TOP 24 společností s významnou tržní silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i mobilních tel. číslech.

Společnost Český bezdrát s.r.o. je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F/RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém (OHS) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :

Hlavní činností ČB (Eri) je již od roku 2002 v rámci celé ČR poskytování pevného a bezdrátového připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri včetně poskytování veřejně dostupných telefonních Služeb EriVoIP s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry - SLA, CIR a CBR .

Od roku 2013 pak poskytuje i vlastní mobilní tel. Služby EriMobile.

Hlasové Služby EriVoIP plně nahrazují volání z pevných analogových HTS i digitálních tel. linek typu ISDN 2A, ISDN D nebo ISDN 30. Zákazníkovi jsou zachována všechna stávající pevná telefonní čísla bez nutnosti hradit měsíční paušální poplatky za klasické pevné analogové nebo ISDN tel. linky.

Součástí zřízení Služeb EriVoIP může být i připojení ke stávající pobočkové tel. ústředně zákazníka (analogové i digitální ISDN) případně dodání, zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis nové pobočkové nebo transitní IP ústředny českého výrobce Český bezdrát Technologies s.r.o. – ss7Net, Zámečnická 592, Příbor 74258. Nebo japonského výrobce Panasonic.

Zákazníkovi jsou zachována všechna stávající pevná telefonní čísla bez nutnosti hradit měsíční paušální poplatky za pevné analogové nebo ISDN tel. linky.

Od roku 2019 pak poskytuje Služby EriTV - kvalitní příjem TV přes Internet (bez TV antény) .

Služby připojení k Internetu prostřednictvím datové sítě Eri i telefonní Služby EriVoIP jsou poskytovány pro koncové zákazníky i pro velkoobchodní partnery.

Český bezdrát nabízí možnost využití ISP partnerům – lokálním operátorům, volných kapacit datové sítě Eri ve všech Krajích v ČR.

ISP partner tak může poskytovat své vlastní služby ve svém regionu – Kraji, typu ADSL / VDSL / VDSL2 / VDSL3 a nebo SHDSL a to na vlastní konektivitě a IP adresách a nebo konektivitě a IP adresách od ČB.

Samozřejmostí je pak poskytování dalších doplňkových služeb datové sítě Eri jako jsou: webhosting, správa domén, E-mail služby vč. MX záznamů a vedení DNS a serverhosting.

Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČB, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě Eri, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČB.

GDPR

Český bezdrát s.r.o. (dále jako ČB) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů včetně nařízení EU / GDPR. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.

Výjimkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČB, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě Eri, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČB. Seznam obchodních Partnerů ČB je uveden v popisu a ceníku poskytované Služby sítě Eri a nebo i v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb sítě Eri uveřejněných na Klientska sekce všeobecné podmínky .


Hledáte další informace?

Český bezdrát s.r.o | Eri | Zpět na úvodní stránku