Eri Internet logo společnosti Český bezdrát s.r.o.

20 let na trhu


Eri Internet telefonní kontakt na operátora Internetu


AKCE popis služeb Internetu výhody funkčnost zážitkyEriMobile 2022 volání a data#EriInternetFungujeJakMáERI-Internet-optika-1-Gb-ps-web-dvojnasobna-rychlost-naporad

 

O nás - Český bezdrát Mobile s.r.o.

  O nás - Český bezdrát Mobile s.r.o.

  EriMobile, nový mobilní operátor nejen pro Váš byznys


  Společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. byla založena v roce 2013 ve skupině firem společnosti Český bezdrát s.r.o., za účelem poskytování profesionálních mobilních, telefonních a datových služeb v ČR pod vlastní obchodní značkou EriMobile®.

  Společnost Český bezdrát s.r.o., provozuje od roku 2002 telekomunikační síť Eri®, prostřednictvím které poskytuje vlastní služby pevného nebo bezdrátového připojení k Internetu a telefonních Služeb EriVoIP a EriVoIP CallBack. Zákazníci společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. mohou využívat všech těchto Služeb sítě Eri®, provozovaných společností Český bezdrát s.r.o.

  V rámci uzavřených partnerských smluv využívá EriMobile® fyzické mobilní sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s a Vodafone Czech Republic a.s.

  Český bezdrát Mobile s.r.o. je prvním alternativním mobilním operátorem v ČR, který má svou vlastní řadu mobilních tel. čísel (770 71x xxx, 770 72x xxx) umístěnu přímo ve fyzické mobilní síti Vodafone Czech Republic a.s. a řadu mobilních čísel a (770 73x xxx) ve fyzické mobilní síti T-Mobile Czech Republic a.s.. Zde Český bezdrát poskytuje i novou revoluční, datově neomezenou službu Eri - LTE. Dále je jeden z prvních alternativních mobilních operátorů v ČR, který má vlastní řadu SIM karet s vlastní grafikou a vlastním logem sítě vč. vlastní řady kontaktních tel. čísel důležitých pro zákazníka.

  - -

  V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. držitelem osvědčení č. 3639 pod č.j.: ČTÚ- 88 354/2013-638 vydaného 26.9.2013 pro tyto komunikační činnosti:

  • Veřejně dostupná telefonní služba – mobilní
  • Veřejně dostupná telefonní služby – pevná
  • Služby přístupu k síti Internet
  • Pronájem okruhů
  • Veřejná pevná komunikační síť

  Samozřejmostí je poskytování i dalších doplňkových služeb telekomunikační sítě Eri® jako jsou: webhosting vč. správy domén, E-mail služby vč. MX záznamů a vedení DNS a serverhostingu.

  Český bezdrát Mobile s.r.o. ( dále i jako ČBM) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb EriMobile a Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.

  Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČBM, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb EriMobile, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČBM.

  Seznam obchodních Partnerů ČBM je uveden v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb EriMobile uveřejněných ZDE...

  Pomáháme

  Projekt "Pomáháme" od společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o., je zaměřen na podporu ohrožených druhů zvířat chovaných v ZOO na území ČR.

  Sponzorované zvíře Forma pomoci Částka
  Černý jaguár - ZOO Olomouc Dar 55.000 Kč

  -


- - - - -


        
        
© copyright by Český bezdrát s.r.o., Zámečnická 592, Příbor 74258 | 01.07.2022 18:55:19