Eri - Váš Internet s IQ!

Co je to CallBack, zpětné volání?

Služba EriVoIP - CallBack, zpětné volání je doplňkovou službou k Vašemu současnému tarifu a službě, který máte nyní se svým mobílním operátorem. Služba umožňuje současně kombinovat výhody obou operátorů.

Vaše mobilní číslo ani služba sjednaná s Vaším současným operátorem se nijak nemění a zůstává i nadále v platnosti.

EriVoIP CallBack je mobilní telefonní VoIP služba určená pro všechny typy mobilních telefonů, a to bez připojení k internetu. Službu lze velmi výhodně využívat jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavní výhodou služby EriVoIP CallBack je výrazná úspora finančních prostředků.

Po aktivaci služby můžete okamžitě přímo z vašeho mobilu (bez ohledu na to, zda využíváte paušální tarif či předplacenou kartu) volat na jakékoliv telefonní číslo v ČR nebo na světě za ceny EriVoIP. Bez skrytých poplatků a ve stejné kvalitě jako u běžných telekomunikačních služeb.

Služba ve Váš prospěch výhodně využívá skutečnost, že hovory uskutečněné prostřednictvím služby CallBack lze realizovat výrazně levněji. A nejde pouze o telefonáty do zahraničí, i když právě zde se potenciál služby projeví naplno. Zejména uživatelům předplacených karet nabízí služba EriVoIP CallBack významné úspory i při vnitrostátních voláních.

Službu EriVoIP CallBack můžete výhodně využít také, pokud jste v zahraničí. Zde výhodně využíváme to, že cena za příchozí, roamingoví hovor je vždy znatelně nižší, než cena za volání ze zahraničí.
Registrované vyzváněcí číslo lze vytočit pouze z Vašeho mobilu!

Chcete mít v mobilu tel. čísla na někoho, ale nechcete, aby si ho někdo jiný mohl opsat a poté na něj volat? Například v případě ztráty mobilního přístroje? S naší službou se dá registrované vyzváněcí číslo vytočit pouze z Vašeho mobilu a navíc nikdo nezná skutečné číslo, které voláte kromě Vás. Vy si skutečné číslo zadáte do seznamu na našem portálu a od nás dostanete vyzváněcí číslo, které si uložíte do svého mobilního přístroje. A navíc za tento hovor zaplatíte pouze 1.90,- za minutu. Na Vašem výpisu od operátora tento hovor nebude zaznamenán. EriVoIP CallBack, zpětné volání funguje - jak už název napovídá - na bázi zpětného volání. Na základě Vašeho požadavku (prozvonění speciálního čísla) Vám systém zpětně zavolá a současně vytočí i volané číslo, s nímž Vás spojí. Hovor přitom proběhne bezprostředně poté, co od vás systém obdrží požadavek.

Požadavek lze zaslat tak že zavoláte (prozvoníte) na vyzváněcí číslo vybraného - předem v systému uloženého - účastníka a ústředna Vás okamžitě spojí.

Pokud k zadání požadavku využijete volání, systém EriVoIP CallBack zjistí, z jakého čísla voláte a komu a tuto informaci přenese na ústřednu a volání zprostředkuje. Volání je zprostředkováno pod přiděleným číslem služby (to je ve formátu 910 91x xxx). Volaný vidí Vaše mobilní číslo a tak Vám může volat i nazpátek.

Číslo ve formátu 910 91x xxx, je každému uživateli přiděleno trvale po celou dobu, kdy službu EriVoIP CallBack využívá.

Obě telefonní čísla (mobilní i to, které Vám přidělí systém EriVoIP CallBack) jsou pevně svázaná. Přes webové rozhraní si proto mimo jiné můžete nastavit i to, jak má systém reagovat v případě, že Vám někdo zavolá na Vaše přidělené číslo (910 91x xxx). Lze zvolit variantu, že budete okamžitě spojeni, popř. bude hovor přesměrován na záznamník. Záznamníkovou službu naleznete v portálu služby, kde si hovory můžete následně přehrát.

callback erivoip volání číslo

Zadání požadavku voláním na speciální číslo

Služba EriVoIP CallBack v tomto případě funguje na principu tzv. vyzváněcích tel. čísel. Ta vzniknou při zadávání Vašich kontaktů do systému prostřednictvím speciálního webového rozhraní. Voláním na přidělené vyzváněcí číslo systému sdělíte, že chce spojit s konkrétním reálným kontaktem. I toto vyzváněcí číslo je - podobně jako Vaše číslo ve službě EriVoIP CallBack - pevně spjaté s Vaším mobilním číslem a při volání z jiného telefonu nebude fungovat. Při ztrátě mobilu tak nemůže dojít ke zneužití čísel, neboť zablokováním po zablokování karty se tato vyzváněcí čísla pro případného lupiče stanou bezcenným seznamem. I v případě, že kartu nechcete zablokovat, lze se zneužití bránit velmi snadno. Stačí, když se přihlásíte k webovému rozhraní služby a deaktivujete seznam do doby, než si pořídíte nové mobilní číslo. EriVoIP CallBack zaznamenává každé realizované volání a ve svém měsíčním vyúčtování služeb dostane podrobný rozpis, za co a jak své peníze utratil.

CallBack voláním na vyzváněcí číslo

Tento způsob využití služby je nejvýhodnější. Za předání informace o požadovaném spojení neplatíte žádné poplatky (pouze ze svého telefonu vytočíte virtuální číslo konkrétního kontaktu). Služba EriVoIP CallBack vám zavolá zpět a po zvednutí příchozího hovoru Vás okamžitě spojí s požadovaným kontaktem. Odpadá tak nutnost zadávat číslo volaného. Spojení je realizováno okamžitě.

Callback ceník služeb

EriVoIP - CallBack volání z pevné nebo mobilu. Volání CallBack umožňuje volání z pevné tel. linky nebo mobilního telefonu na jiné pevné a mobilní tel. čísla v ČR i v zahraničí s tarifem EriVoIP - Panter CallBack.
Název služby
Pevné sítě v ČR
Mobilní sítě v ČR
Síť EriVoIP Tarifikace Minimální kredit
EriVoIP - CallBack 0.99 Kč 0.99 Kč 0.83 Kč 1 + 1s 300.00 Kč

Kompletní ceník telefonní služby EriVoIP - CallBack platný od 1.9.2021

Dotazy k telefonní Službě EriVoIP lze posílat na email: obchod@eri.cz nebo volat na tel.: 220 990 007.
Veškeré uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %

Postup při zřizování služby CallBack

Nutnou podmínkou je vlastnictví mobilního telefonního čísla. Pokud tedy nevlastníte mobilní telefon, budete si jej moct pořídit. K plnohodnotnému fungování lze využít jakýkoliv přístroj a důležité není ani to, zda máte k dispozici předplacenou kartu anebo tarif. V podstatě stačí, když si u libovolného mobilního operátora zakoupíte kartu s kreditem 200 korun a jednou za 6 měsíců ji “dobijete”.

Vaše mobilní číslo si zaregistrujete do služby EriVoIP CallBack. Po registraci budete přesměrováni na webové rozhraní, kde Vám systém mimo jiné umožní zaregistrovat až 1000 potenciálních volaných. Každému z nich systém přidělí virtuální číslo.

Dále získáte jedno CallBack telefonní číslo z řady: 910 91x xxx.

Virtuální čísla pro volání se propojí s konkrétním mobilním telefonním číslem. Když tedy budete chtít s danou osobou hovořit, vytočíte na Vašem mobilním telefonu jeho vyzváněcí číslo. Naše ústředna v databázi zjistí, kdo volá a podle přiděleného vyzváněcího čísla i to, komu voláte a jaké je skutečné číslo volaného. Poté Váš hovor - bez přijmutí, tedy bez toho, abyste něco platili - ukončí. Následně Vám systém zavolá a dojde ke spojení. Poté bude okamžitě spojeno požadované číslo volaného. Volajícímu se na displeji zobrazí Vaše číslo. Volaný tak má zpětnou vazbu a v případě, že se mu nedovoláte, může zpětně reagovat. Hovor normálně proběhne a je standardně ukončen, buď volaným, nebo volajícím.Upozornění:

 • EriVoIP CallBack se nesmí používat k nelegálním, trestným a jiným účelům porušujícím zákony státu, ze kterého uživatel přistupuje. K mobilnímu číslu, které zaregistrujete do systému EriVoIP CallBack musíte mít dispoziční práva.


 • Ústředna CallBack

  Vaše mobilní číslo ani služba sjednaná s Vaším současným operátorem se nijak nemění a zůstává i nadále v platnosti.


  Eri Internet
  Internet
  Mobilní data pro Váš mobil!
  Mobilní data
  -
  Televize
  -
  Reference
  -
  Dostupnost  Hledáte další informace?

  CallBack zpětné volání z pevné tel. linky | Český bezdrát Mobile | Zpět na úvodní stránku