Dle nezávislých testů má Eri stabilně jedno z nejrychlejších připojení k Internetu v ČR.
BONUS 3.000 Kč na router + Terminátor u všech rychlostí + Statická IPv4 zdarma

Co je to FAX a jak funguje virtuální FAX.

Virtuální Fax: Efektivní řešení komunikace pro firmy | EriVoIP FAX

Slovník pojmů v telekomunikacích
Virtuální Fax: Efektivní řešení komunikace pro firmy | EriVoIP FAX

Virtuální FAX

Co je to FAX a jak funguje virtuální FAX.


Fax popis a ceník Služby EriVoIP FAX

Služba Fax - EriVoIP je vlastně virtuální Fax a je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

Služba Fax umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

Zákazník má možnost výběru u Služby Fax - EriVoIP z těchto typů telefonních čísel :

1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.
Co je virtuální fax, jak funguje a jaké má výhody

V některých oborech má faxování stále své pevné místo, jako způsob důvěryhodné výměny důležitých dokumentů. Virtuální Fax již prakticky nahradil svého staršího předchůdce, který byl pevně svázán s pevnou telefonní linkou. Funkce této modernější verze klasického faxu, jsou závislé pouze na internetovém připojení. K uživateli

S virtuálním faxem ušetříte za nákup i údržbu analogových faxů, za tonery i spoustu papíru. S přijatými dokumenty pracujete běžným způsobem, jak jste zvyklí z počítače. Můžete je například tisknout, archivovat, přeposílat či na ně odpovídat.

E-Faxy můžete přijímat pohodlně na svém e-mailu, ať už jste kdekoliv. Analogovým faxům už odzvonilo a tak vyzkoušejte virtuální faxování Službu EriVoIP – Fax.

Podrobnější informace a objednávky Služby Fax EriVoIP možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.
Fax - EriVoIP ceník Služby


Minimální délka trvání Smlouvy EriVoIP Fax Cena zřízení Služby Fax Měsíční cena Služby Fax
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
489 Kč
99 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
249 Kč
99 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0 Kč
99 Kč/měs.
 

Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIPSTORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měsíc / fa
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
Podrobný výpis hovorů poslaný na e-mail Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 %  (pokud není uvedeno jinak).

Hledáte další informace?

Virtuální Fax: Efektivní řešení komunikace pro firmy | EriVoIP FAX | Český bezdrát | Zpět na úvodní stránku