Eri Internet logo společnosti Český bezdrát s.r.o.

Eri  Internet je tu pro Vás již 20 let!

Dvojnásobná rychlost napořád Pevná IPv4 ZDARMA
Terminátor u všech rychlostí Zřízení do 3. prac. dnů
Neomezené volání z pevné Převod bez výpadku
Internet pro Skylink Live TV & CANAL+ Sport PREMIER LEAGUE

Tel.: 220990007, 590990004   


FAX - služba EriVoIP

Co je to FAX a jak funguje virtuální FAX.Fax - Popis a ceník Služby EriVoIP

Služba Fax - EriVoIP je vlastně virtuální Fax a je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

Služba Fax umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

Zákazník má možnost výběru u Služby Fax - EriVoIP z těchto typů telefonních čísel :

1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.

Co je virtuální fax, jak funguje a jaké má výhody

V některých oborech má faxování stále své pevné místo, jako způsob důvěryhodné výměny důležitých dokumentů. Virtuální Fax již prakticky nahradil svého staršího předchůdce, který byl pevně svázán s pevnou telefonní linkou. Funkce této modernější verze klasického faxu, jsou závislé pouze na internetovém připojení. K uživateli

S virtuálním faxem ušetříte za nákup i údržbu analogových faxů, za tonery i spoustu papíru. S přijatými dokumenty pracujete běžným způsobem, jak jste zvyklí z počítače. Můžete je například tisknout, archivovat, přeposílat či na ně odpovídat.

E-Faxy můžete přijímat pohodlně na svém e-mailu, ať už jste kdekoliv. Analogovým faxům už odzvonilo a tak vyzkoušejte virtuální faxování Službu EriVoIP – Fax.

Podrobnější informace a objednávky Služby Fax EriVoIP možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.

Fax - EriVoIP ceník Služby


Minimální délka trvání Smlouvy Fax - EriVoIP Cena zřízení Služby Fax - EriVoIP Měsíční cena Služby Fax - EriVoIP
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
489,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
249,-Kč
99,-Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0,-Kč
99,-Kč/měs.
 

Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIPSTORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měs. / fa
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
Podrobný výpis hovorů poslaný na e-mail Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).

Co je to VoIP – Voice over Internet Protocol

Co je služba EriVoIP popis ZDE

Co je to Služba telefon, popis ZDE

Informační newsletterPojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s SupportServices EriCelkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

 • celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

  PBX

 • pobočková telefonní ústředna (analogová)

  IP PBX

 • pobočková telefonní ústředna (digitální)

  Call Centrum

 • doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

  VoIP

 • Voice over IP - internetová telefonie.

  IP (Internet Protocol)

 • základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu

  SIP (Session Initiation Protocol)

 • internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii

  Pobočková ústředna

 • připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

  Analogová/digitální pobočka  IP telefon  ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální komunikační síť.

 • ADSL | VDSL | Internet na doma | Internet pro podnikatele  |  Optický internet |  LTE Mobilní Internet | 5G internet |


  © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. - Poskytovatel Internetu a LiveTV

  Web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

  Kontakt na obchodní oddělení pro Čechy, Moravu a Slezsko

  FAX - služba EriVoIP

  | 03.12.2022 22:49:50 |