Ověřit dostupnost Internet Mobil Televize Telefon Koncové zařízení Reference Kontakty

Eri Internet logo společnosti Eri internet Český bezdrát s.r.o.

20 let na trhu


Eri Internet telefonní kontakt na operátora Internetu


AKCE popis služeb Eri Internetu výhody funkčnost zážitkyEriMobile 2022 volání a data✅#EriInternetFungujeJakMáERI Internet optika 1-Gb ps web dvojnásobná rychlost napořád

 

FAX - služba EriVoIP

  ⭐ Co je to FAX

  Popis a ceník Služby  EriVoIP – Fax

  Služba EriVoIP – Fax  je  určena zejména pro zákazníky z  řad firem a státní správy, kteří  přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

  Tato služba umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

  Zákazník má možnost výběru u Služby EriVoIP – Fax  z těchto typů telefonních čísel :

  1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

  2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

  3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z  rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.

  Výhody Služby EriVoIP – Fax

  • pro využívání Služby EriVoIP – Fax nemusí mít zákazník zřízené připojení k Internetu ani pevnou tel. linku – stačí jen funkční E-mailová adresa,
  • Služba EriVoIP – Fax je zřízena do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky,
  • výhodná pevná měsíční cena Služby EriVoIP – Fax,
  • neomezený počet přijatých faxů v měsíci,
  • výhodná cena zřízení Služby EriVoIP od 0,- Kč,
  • 100 %  úspora  provozní nákladů spojených s klasickým faxem ( tonery, speciální papíry, servis atd. ),
  • jednoduší  následné  použití doručeného faxu prostřednictvím PC a e-mailu.

  Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP–Fax možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.

  Ceník Služby EriVoIP – Fax:


  Minimální délka trvání Smlouvy EriVoIP - Fax Cena zřízení Služby EriVoIP - Fax Měsíční cena Služby EriVoIP - Fax
  Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
  489,-Kč
  99,-Kč/měs.
  Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
  249,-Kč
  99,-Kč/měs.
  Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
  0,-Kč
  99,-Kč/měs.
   

  Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

  Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP  STORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
  Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
  Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
  Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
  Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měs. / fa
  Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
  Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
  Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
  Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
  Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
  Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
  Podrobný výpis hovorů poslaný na e-mail Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
  Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
  Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
  Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

  Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).


 
 

  ⭐ Co je to služba 800 barevná linka - zelené číslo?

  Služba EriVoIP – 800 je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří  chtějí provozovat pro své klienty bezplatnou linku typu 800 xxx xxx. Tato služba umožňuje přijímat příchozí hovory z pevných i mobilních čísel z ČR na náklady volaného.

  Co je to služba 800 barevná linka - zelené číslo?

 
 
 

  Informační newsletter  Pojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s SupportServices Eri  Celkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

 • celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

  PBX

 • pobočková telefonní ústředna (analogová)

  IP PBX

 • pobočková telefonní ústředna (digitální)

  Call Centrum

 • doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

  VoIP

 • Voice over IP - internetová telefonie.

  IP (Internet Protocol)

 • základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu

  SIP (Session Initiation Protocol)

 • internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii

  Pobočková ústředna

 • připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

  Analogová/digitální pobočka  IP telefon  ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální komunikační síť.

Poskytovatel Internetu online - televize přes internet - -


        © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. | 11.08.2022 09:53:52