Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!
Slovník pojmů v telekomunikacích

Co je to FAX a jak funguje virtuální FAX

Udělejte z Eri svého poskytovatele internetového připojení ještě dnes!

Virtuální Fax: Efektivní řešení komunikace pro firmy - EriVoIP FAX

Virtuální FAX

Co je to FAX a jak funguje virtuální FAX.


Fax popis a ceník Služby EriVoIP FAX

Služba Fax - EriVoIP je vlastně virtuální Fax a je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

Služba Fax umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

Zákazník má možnost výběru u Služby Fax - EriVoIP z těchto typů telefonních čísel :

1) stávající faxové telefonní číslo zákazníka, které je možno zachovat a přenést do 10 pracovních dnů od stávajícího operátora do sítě Eri,

2) nové geograficky příslušné tel. číslo dle adresy zákazníka z rozsahu čísel přidělených Českým telekomunikačním úřadem ( ČTU )  společnosti Český bezdrát s.r.o.,

3) nové negeografické tel. číslo 910 91x xxx z rozsahu čísel přidělených ČTU společnosti Český bezdrát s.r.o.
Co je virtuální fax, jak funguje a jaké má výhody

V některých oborech má faxování stále své pevné místo, jako způsob důvěryhodné výměny důležitých dokumentů. Virtuální Fax již prakticky nahradil svého staršího předchůdce, který byl pevně svázán s pevnou telefonní linkou. Funkce této modernější verze klasického faxu, jsou závislé pouze na internetovém připojení. K uživateli

S virtuálním faxem ušetříte za nákup i údržbu analogových faxů, za tonery i spoustu papíru. S přijatými dokumenty pracujete běžným způsobem, jak jste zvyklí z počítače. Můžete je například tisknout, archivovat, přeposílat či na ně odpovídat.

E-Faxy můžete přijímat pohodlně na svém e-mailu, ať už jste kdekoliv. Analogovým faxům už odzvonilo a tak vyzkoušejte virtuální faxování Službu EriVoIP – Fax.

Podrobnější informace a objednávky Služby Fax EriVoIP možno realizovat prostřednictvím E-mailu: obchod@yobnet.cz  nebo na  tel. čísle : 220 991 042.
Fax - EriVoIP ceník Služby


Minimální délka trvání Smlouvy EriVoIP Fax Cena zřízení Služby Fax Měsíční cena Služby Fax
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 3 měsíce
489 Kč
99 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců
249 Kč
99 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíců
0 Kč
99 Kč/měs.
 

Výpověď lze podat nejdříve po uběhnutí minimální délky trvání Smlouvy s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIPSTORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na e-mail Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měsíc / fa
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
Podrobný výpis hovorů poslaný na e-mail Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 %  (pokud není uvedeno jinak).
Co je to Fax Co je to VoIP Co je to SIP Co je to záznamník Co je to CallBack Veřejně dostupná telefonní služba 800 barevná linka ISDN, ISDN 2A, ISDN D, ISDN 30 Neomezené volání z domova

Hledáte další informace?

Virtuální Fax: Efektivní řešení komunikace pro firmy - EriVoIP FAX | Český bezdrát | Zpět na úvodní stránku