Eri, síť s IQ. Vždy rychlá, vždy stabilní!

Co představuje DSL technologie - DSL (Digital Subscriber Line)


Základní představení DSL (Digital Subscriber Line)

DSL, neboli digitální uživatelská linka, představuje širokou škálu typů linek, jako jsou ADSL linky, VDSL, a SHDSL. Ačkoli mezi sebou sdílejí několik vlastností, jsou v mnohých ohledech unikátní. V oblasti internetových připojení prostřednictvím telefonních rozvodů se nejčastěji setkáváme s variantami ADSL linky, VDSL a SHDSL.


DSL - Digital Subscriber Line

DSL je digitální komunikační technika, která je fyzickou vrstvou rodiny xDSL. Umožňuje využívat telefonní linky, specializované linky, nebo ISDN linky pro přenos a příjem digitálních dat, aniž by bylo nutné využívat konvenční analogovou telefonní službu. Tímto způsobem se DSL odlišuje od tzv. analogových modemů, jež využívají signály v rámci telefonní komunikace. Technologie ADSL linky se hojně využívá poskytovateli internetových služeb pro podporu širokopásmového přístupu.
Mezi nejrozšířenější verze DSL internetu patří ADSL linky a VDSL.


Charakteristika ADSL

Anglický akronym ADSL linky znamená asymetrickou digitální účastnickou linku, která je ve své funkci známa jako asymetrická digitální linka.

ADSL linky technologie poskytuje asymetrickou propustnost, což znamená, že tok dat je v jednom směru přenosu výrazně větší než v tom druhém. Na rozdíl od SHDSL technologie, kde je přenosová rychlost symetrická, má přenos dat z ADSL linky komunikace nižší rychlost oproti rychlosti stahování. Tento poměr se obecně pohybuje mezi 5 a 20.


ADSL a jeho význam!

ADSL linky, neboli asymetrická digitální linka, nabízí vyšší rychlost stahování dat než rychlost odesílání dat. Na rozdíl od ostatních typů linek zprostředkovaných DSL technologií, které mohou být symetrické, ADSL linky poskytuje stejně rychlé připojení pro stahování i odesílání dat.

Zatímco původní verze ADSL linky podporovala rychlost přenosu dat až 8 Mbit ve směru k uživateli a až 1 Mbit směrem od něj, modernější verze ADSL linky2 nabízí maximální teoretickou rychlost 12 Mbit/s pro stahování a 3,5 Mbit/s pro odesílání dat. To umožnilo poskytovatelům připojení zvýšit rychlosti pro koncové uživatele. Další generace, známá jako ADSL linky2+, zvýšila hranice rychlosti připojení na 24/1,4 Mbit/s (stahování/odesílání), což vedlo k vlnám zrychlování připojení a odstranění tzv. FUP (Fair User Policy) a s ním spojených datových limitů.

ADSL linky linky, i přes současné relativně vysoké rychlosti stahování, nemusí vždy nabídnout dostatečně vysokou rychlost odesílání dat. Jedním z důležitých aspektů je takzvaná agregace, kdy linka je sdílena s dalšími uživateli v dané lokalitě.

S postupem času se kromě rychlosti přípojek měnila také jejich cena. Původně vysoké ceny se snížily na několik set korun měsíčně. K snížení nákladů přispěl i vznik tzv. "nahého ADSL linky", kdy klienti už nemuseli platit paušály za pevnou linku a volání. ADSL linky je stále oblíbené díky svému velkému pokrytí území, ale rychlost připojení a další parametry linky mohou silně záviset na různých faktorech, jako je vzdálenost od ústředny a kvalita vedení.

Pokud jste umístěni výrazně daleko od ústředny, skutečná rychlost vašeho připojení bude výrazně nižší než ta, kterou jste si zakoupili od svého poskytovatele internetu. Toto je hlavní důvod, proč poskytovatelé neposkytují připojení s pevně stanovenou rychlostí. Místo toho nabízí služby označené symboly, jako jsou 20 Mbps a 40 Mbps, které u zákazníků vytváří dojem, že dostanou danou rychlost. Nicméně ve skutečnosti tuto rychlost poskytovatel nezaručuje. Proto se v nabídkách často objevuje výraz "až" (např. "až 20 Mbit/s"). Teoreticky je možné dosáhnout takové rychlosti, ale většina lidí ji nezíská z důvodu kvality vedení a vzdálenosti od ústředny.

TIP: Možnou rychlost a dostupnost připojení můžete zjistit na našem webu pomocí svého telefonního čísla nebo adresy.


Princip fungování ADSL linky

Telefonní linka spojuje domov uživatele s veřejnou ústřednou. Tato linka se skládá z páru měděných drátů, které přenášejí signály používané pro běžnou telefonní komunikaci v rozmezí frekvencí od přibližně 25 do 3 400 Hz. ADSL linky využívá kmitočtové pásmo nad tímto rozmezím pro paralelní přenos digitálních dat a telefonních hovorů.

ADSL linky je členem rodiny technologií známých jako DSL (nebo xDSL). Každý člen této rodiny se liší svou symetrií, nabízenými rychlostmi, délkami tratí kompatibilními se specifickou kvalitou služeb atd. Mezi tyto technologie patří SDSL a VDSL a VDSL2.


Rychlost

V síti ADSL linky můžete očekávat průměrnou rychlost kolem 6 Mbit/s. Toto je průměrná hodnota pro Českou republiku. Vaše rychlost může být vyšší nebo nižší v závislosti na několika faktorech. VDSL nabízí průměrnou rychlost přibližně 15 Mbit/s.


Dostupnost DSL

DSL je široce dostupné díky rozsáhlé síti telefonních kabelů. VDSL je však efektivní pouze pokud žijete blíže než 1,3 km od ústředny.


DSL Modemy

Pro využití služeb založených na VDSL a ADSL linky potřebujete modem. Ten zprostředkovává spojení mezi vaší telefonní linkou a počítačem a je poskytován operátorem.


DSL Hardware pro ADS

L

ADSL linky modem

Modem je nezbytný pro využití ADSL linky. Připojuje se k počítači přes USB port, Ethernet nebo jako PCI karta.


ADSL router

ADSL linky router je potřebný pro připojení počítačové sítě přes ADSL linky. Umožňuje připojení více než jednoho počítače.


Splitter

- představuje specifický filtr, jehož primární funkcí je oddělovat běžný telefonní provoz od datového přenosu skrze filtrování frekvencí. Tento nástroj je nezbytný pro paralelní zapojení ADSL linky modemu a telefonu. Někteří uživatelé se pokoušejí zastoupit splitter obyčejnou rozbočkou, což však může vést ke snížení kvality jak hlasového, tak datového přenosu. Tato alternativa je uváděna pouze jako poslední možnost a její použití se obecně nedoporučuje, jelikož nemusí vždy fungovat správně.

Pásma pro ADSL linky jsou rozdělena do dvou kategorií:
1) Annex A
2) Annex B

Hledáte další informace?

Kompletní průvodce DSL internetem: Vše, co potřebujete vědět o ADSL, VDSL a SHDSL | DSL pro náročné uživatele internetu | Zpět na úvodní stránku