O EriMobile. Služba EriMobile v síti Vodafone | Eri Internet | Zpět na úvodní stránku

Eri - chytrá síť s IQ. Vždy rychlá, vždy stabilní !

   

O EriMobile. Služba EriMobile v síti Vodafone

O EriMobile - Český bezdrát Mobile s.r.o.


Mobil ⭐ LTE ⭐ SMS v síťi Vodafone. EriMobile virtuální operátor. Mobil ⭐ LTE ⭐ SMS v síťi Vodafone. EriMobile virtuální operátor.

EriMobile, nový mobilní operátor nejen pro Váš byznys.


Společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. (mobilní operátor) byla založena v roce 2013 ve skupině firem společnosti Český bezdrát s.r.o., za účelem poskytování profesionálních mobilních, služeb. Dále poskytuje přenosný internet - mobilní LTE internet v ČR pod vlastní obchodní značkou EriMobile®.

Společnost Český bezdrát s.r.o., provozuje od roku 2002 telekomunikační síť Eri®, prostřednictvím které poskytuje vlastní služby pevného nebo bezdrátového (přenosný internet) připojení k Internetu a telefonních Služeb EriVoIP a EriVoIP CallBack. Zákazníci společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. mohou využívat všech těchto Služeb sítě Eri®, provozovaných společností Český bezdrát s.r.o.

V rámci uzavřených partnerských smluv využívá EriMobile® jakožto mobilní operátor, fyzické mobilní sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s a Vodafone Czech Republic a.s.

Český bezdrát Mobile s.r.o. je první alternativní mobilní operátore v ČR, který má svou vlastní řadu mobilních tel. čísel (770 71x xxx, 770 72x xxx) umístěnu přímo ve fyzické mobilní síti Vodafone Czech Republic a.s. a řadu mobilních čísel a (770 73x xxx) ve fyzické mobilní síti T-Mobile Czech Republic a.s.. Zde Český bezdrát poskytuje i novou revoluční, datově neomezenou službu Eri - LTE. Dále je jeden z prvních alternativních mobilních operátorů v ČR, který má vlastní řadu SIM karet s vlastní grafikou a vlastním logem sítě vč. vlastní řady kontaktních tel. čísel důležitých pro zákazníka.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. držitelem osvědčení č. 3639 pod č.j.: ČTÚ- 88 354/2013-638 vydaného 26.9.2013 pro tyto komunikační činnosti:

Samozřejmostí je poskytování i dalších doplňkových služeb telekomunikační sítě Eri® jako jsou: webhosting vč. správy domén, e-mail služby vč. MX záznamů a vedení DNS a serverhostingu.

Český bezdrát Mobile s.r.o. (dále i jako ČBM) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb EriMobile a Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.

Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČBM, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb EriMobile, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČBM.

Seznam obchodních Partnerů ČBM je uveden v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb EriMobile uveřejněných ZDE...
Hledáte další informace?

O EriMobile. Služba EriMobile v síti Vodafone | Eri Internet | Zpět na úvodní stránku