Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!

Český bezdrát spouští internetovou televizi EriTV v síti CETIN


Tisková zpráva V Praze dne 5.6.2017


Společnost Český bezdrát s.r.o. připravila na posledních 10 dnů měsíce března 2020 AKCI – 6 měsíců připojení k Internetu zdarma. AKCE je platná pro nová připojení typu Eri – VDSL s rychlostí od 56 Mbps do 1 Gbps.

V červnu 2017 uzavřela společnost CETIN se společností Český bezdrát novou velkoobchodní smlouvu, aby tak navázala na spolupráci trvající od roku 2003. Již od 5. 6. 2017 začala společnost Český bezdrát s.r.o. svým zákazníkům nabízet rychlosti připojení až 250 Mb/s, což je v síti CETIN nejvyšší nabízená rychlost internetu na metalických přípojkách. Vzájemná spolupráce se nyní rozšiřuje i do oblasti šíření internetové televize (tzv. IPTV) v síti CETIN.

IPTV je televizní vysílání, které používá pro svůj přenos vysokorychlostní internetové přípojky. IPTV nabízí kromě široké nabídky televizních programů také velké množství dodatečných služeb a mnohem větší míru interaktivity, kdy si divák může zpětně přehrát televizní pořady vysílané na jakémkoliv programu, objednat a přehrát film, nebo si sám sestavit vlastní televizní program. Takové možnosti klasická televize nenabízí. Se službou EriTV je možné sledovat až 150 TV programů vč. inteligentních funkcí archivu, časového posunu, nahrávání pořadů atd. a zákazník získává i vlastní datové připojení pro kvalitní příjem obrazu i zvuku.

„Tato rozšířená spolupráce společně umožňuje Českému bezdrátu zřídit až 4 mil. nových přípojek internetové televize EriTV v celé ČR“, říká Ing. Petr Benýšek, jednatel společnosti Český bezdrát, a pokračuje: „Zákazník nepotřebuje žádné klasické ani satelitní antény, žádné dekodéry DVB –T1/T2 a dokonce ani žádné jiné internetové připojení. Televizní přípojka slouží výhradně pro příjem TV vysílání. Současně si ale může zákazník objednat i na TV nezávislé internetové připojení o rychlosti až 56 Mb/s, 100 Mb/s nebo 250 Mb/s.“

„Smlouva o poskytnutí obsahu TV programů byla uzavřena s 4NET.TV services s.r.o. Vyhrazených datových kanálů sítě CETIN mohou pro šíření vlastní IPTV využívat i naši velkoobchodní ISP Partneři“, uzavírá Benýšek.

Dle vyjádření Davida Kuldu, ředitele společnosti 4NET.TV services s.r.o., se pak díky spolupráci se společností Český bezdrát s. r. o. dostává IPTV řešení 4NET.TV do dalšího segmentu telekomunikačního trhu. „Otvírá se tak pro nás nový trh zákazníků využívající našeho řešení. Vývoji věnujeme velké úsilí a zamýšlíme se nad funkcemi, které diváky skutečně baví a zajímají je. Proto tento krok vnímáme jako další příležitost rozšíření našeho produktu mezi koncové uživatele“, zdůrazňuje p. Kulda.

CETIN vlastní a provozuje největší telekomunikační síť, a to jak fixní, tak i mobilní, která pokrývá celé území České republiky. V rámci sedmiletého programu investuje CETIN 22 miliard korun do rozvoje svých sítí. Násobně tak zrychlí připojení k internetu prostřednictvím pevné sítě, což koncovým zákazníkům umožní mimo jiné i sledování internetové televize. Vyšší rychlosti připojení se netýkají pouze velkých měst, ale ve více než 60 procentech jsou připojovány menší obce a městečka.

Poptávka po rychlejším připojení souvisí s rozšířením zájmu zákazníků o nový obsah, zejména pak právě o televizi šířenou prostřednictvím internetu a o streamované video. Proto CETIN věnuje velkou pozornost a značné investice do své infrastruktury a na zkvalitnění a zrychlení sítě pracuje kontinuálně tak, aby obchodní partneři měli možnost využívat stále lepších služeb a nabízet je dále svým zákazníkům. V současnosti má CETIN smluvní vztah založený na velkoobchodní nabídce s patnácti operátory


Kontakt:
Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 725 596 514
E-mail: tereza.galikova@cetin.czO společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) vlastní a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky. CETIN je součástí skupiny PPFSkupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA
O společnosti Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet )

Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) působí na celém území ČR od roku 2002. Patří mezi významné telekomunikační firmy působící na maloobchodním i velkoobchodním trhu. Hlavní činností je poskytování pevného, mobilního i bezdrátového připojení k Internetu, včetně poskytování veřejně dostupných telefonních služeb EriVoIP a EriMobile s garantovanými bezpečnostními a technickými parametry. Od ledna 2018 pak Český bezdrát nabízí nově i internetovou televizi EriTV s vlastním datovým připojením.

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) poskytuje vlastní služby pevného i bezdrátového připojení k Internetu pod značkou Eri Internet na celém území ČR více jak 19 let. Eri Internet využívají zákazníci již ve více jak 835 městech a obcích v celé ČR. V nezávislých testech rychlostí pak Eri Internet dosahuje dlouhodobě těch nejlepších výsledků.


Kontakt: Ing. Petr Benýšek, Benedikt Pánek - jednatelé společnosti

Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) , tel. 777 056 711,

e-mail: media@eri.cz,
Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) působí na celém území ČR od roku 2002. Dle hodnocení ČTU patří Český bezdrát mezi TOP 24 společností s významnou tržní silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i mobilních tel. číslech.

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F/RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém (OHS) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :
Zpět na tiskové zprávy.


Eri internet spouští internetovou televizi EriTV v síti CETIN!


Hledáte další informace?

Eri internet spouští internetovou televizi EriTV | Eri Internet | Zpět na úvodní stránku