Ověřit dostupnost Internet Mobil Televize Telefon Koncové zařízení Reference Kontakty

 

Tisková zpráva Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) - 6 měsíců připojení ZDARMA

    Eri Internet - Český bezdrát - 6 měsíců připojení ZDARMA


Tisková zpráva V Praze dne 20.3.2020
Eri Internet - první ISP, který má přímé datové propojení se Skylink Live TV

Společnost Český bezdrát s.r.o. připravila na posledních 10 dnů měsíce března 2020 AKCI – 6 měsíců připojení k Internetu zdarma. AKCE je platná pro nová připojení typu Eri – VDSL s rychlostí od 56 Mbps do 1 Gbps.

Podmínky této akce jsou:
  • uzavření smlouvy na dobu 24 měsíců
  • fakturace 1 x ročně předem


Zákazník tak během 24 měsíců trvání Smlouvy využívá připojení 6 měsíců zdarma. Prakticky tedy zákazník uhradí jen 18 měsíců a Internetové připojení využívá 2 roky.

Zákazník při využití akce dosáhne podstatného snížení průměrné měsíční ceny po dobu 24 měsíců

  Rychlost připojeníRychlost připojeníEri - VDSL 56 Mbps 100 Mbps 250 Mbps 500 Mbps 1000 Mbps
Snížená měsíční cenav rámci AKCE 306,- Kč 377,- Kč 427,- Kč 477,- Kč 548,- Kč


Cena zřízení je stejná pro všechny rychlosti připojení 999,-Kč.

AKCI lze získat po předchozím email nebo tel. kontaktu na obchodním oddělení společnosti.

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.


O společnosti Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet )

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) poskytuje vlastní služby pevného i bezdrátového připojení k Internetu pod značkou Eri Internet na celém území ČR více jak 19 let. Eri Internet využívají zákazníci již ve více jak 835 městech a obcích v celé ČR. V nezávislých testech rychlostí pak Eri Internet dosahuje dlouhodobě těch nejlepších výsledků.

Kontakt: Ing. Petr Benýšek, Benedikt Pánek - jednatelé společnosti

Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) , tel. 777 056 711,

e-mail: media@eri.cz,
Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) působí na celém území ČR od roku 2002. Dle hodnocení ČTU patří Český bezdrát mezi TOP 24 společností s významnou tržní silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i mobilních tel. číslech.

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F/RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém (OHS) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :

  • Služby přístupu k pevné síti Internet
  • Služby pronájmu okruhů
  • Ostatní hlasové služby
  • Veřejně dostupné pevné telefonní služby
  • Služby veřejné pevné sítě elektronických komunikací


© 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. | 18.08.2022 13:25:21