Dle nezávislých testů má Eri stabilně jedno z nejrychlejších připojení k Internetu v ČR.
BONUS 3.000 Kč na router + Terminátor u všech rychlostí + Statická IPv4 zdarma

Eri Internet - Český bezdrát - 6 měsíců připojení ZDARMA


Tisková zpráva V Praze dne 20.3.2020
Eri Internet - první ISP, který má přímé datové propojení se Skylink Live TV

Společnost Český bezdrát s.r.o. připravila na posledních 10 dnů měsíce března 2020 AKCI – 6 měsíců připojení k Internetu zdarma. AKCE je platná pro nová připojení typu Eri – VDSL s rychlostí od 56 Mbps do 1 Gbps.


Podmínky této akce jsou:

Zákazník tak během 24 měsíců trvání Smlouvy využívá připojení 6 měsíců zdarma. Prakticky tedy zákazník uhradí jen 18 měsíců a Internetové připojení využívá 2 roky.


Zákazník při využití akce dosáhne podstatného snížení průměrné měsíční ceny po dobu 24 měsíců

  Rychlost připojení
Rychlost připojeníEri - VDSL 56 Mbps 100 Mbps 250 Mbps 500 Mbps 1000 Mbps
Snížená měsíční cenav rámci AKCE 306 Kč 377 Kč 427 Kč 477 Kč 548 Kč


Cena zřízení je stejná pro všechny rychlosti připojení 999 Kč.

AKCI lze získat po předchozím email nebo tel. kontaktu na obchodním oddělení společnosti.

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.


O společnosti Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet )

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) poskytuje vlastní služby pevného i bezdrátového připojení k Internetu pod značkou Eri Internet na celém území ČR více jak 19 let. Eri Internet využívají zákazníci již ve více jak 835 městech a obcích v celé ČR. V nezávislých testech rychlostí pak Eri Internet dosahuje dlouhodobě těch nejlepších výsledků.


Kontakt: Ing. Petr Benýšek, Benedikt Pánek - jednatelé společnosti

Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) , tel. 777 056 711,

e-mail: media@eri.cz,
Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) působí na celém území ČR od roku 2002. Dle hodnocení ČTU patří Český bezdrát mezi TOP 24 společností s významnou tržní silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i mobilních tel. číslech.

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F/RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém (OHS) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :Zpět na tiskové zprávy.
Eri Internet - 6 měsíců připojení ZDARMA


Hledáte další informace?

Eri Internet - 6 měsíců připojení ZDARMA | Eri Internet | Zpět na úvodní stránku