Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!

Eri Internet - první ISP, který má přímé datové propojení se Skylink Live TV


Tisková zpráva V Praze dne 11.1.2022
Eri Internet - první ISP, který má přímé datové propojení se Skylink Live TV

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) poskytující pevné xDSL připojení prostřednictvím sítě Eri / CETIN ve více jak 835 obcích a městech v ČR , jako první z významných českých poskytovatelů Internetu, přímo propojil svou datovou síť vysokokapacitním optickým propojem s poskytovatelem TV obsahu Skylink Live TV.

Toto propojení zajistí zákazníkům využívající Eri Internet nejvyšší možnou kvalitu obrazu v HD rozlišení při sledování Skylink Live TV.

Zákazníci, kteří sledují TV prostřednictvím Internetu se Skylink Live TV pak mají zase jistotu, že s připojením od Eri Internet i při jeho intenzivním využívání je zajištěn kvalitní příjem všech TV programů v nejvyšším možném rozlišení.

Zvýhodněnou nabídku připojení od Eri Internet současně se Skylink Live TV lze získat již od 11.1.2022 na stránkách:

Eri Internet Skylink Live TV

V průběhu několika málo měsíců plánuje společnost Český bezdrát realizovat optické propojení i s dalšími významnými poskytovateli TV obsahu.

Český bezdrát tak i nadále investuje nejenom do zvýšení kvality Internetového připojení jako takového, ale i do zajištění kvalitního obsahu, který svým zákazníkům prostřednictvím sítě Eri Internet poskytuje.


O společnosti Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet )

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) poskytuje vlastní služby pevného i bezdrátového připojení k Internetu pod značkou Eri Internet na celém území ČR více jak 19 let. Eri Internet využívají zákazníci již ve více jak 835 městech a obcích v celé ČR. V nezávislých testech rychlostí pak Eri Internet dosahuje dlouhodobě těch nejlepších výsledků.


Kontakt: Ing. Petr Benýšek, Benedikt Pánek - jednatelé společnosti

Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) , tel. 777 056 711,

e-mail: media@eri.cz,


Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) působí na celém území ČR od roku 2002. Dle hodnocení ČTU patří Český bezdrát mezi TOP 24 společností s významnou tržní silou v oblasti poskytování Internetového připojení a veřejně dostupných telefonních služeb na pevných i mobilních tel. číslech.

Společnost Český bezdrát s.r.o. ( Eri Internet ) je členem organizace CNPAC zajišťující správu a provoz národní referenční databáze - RDČ a referenční databáze přenesených tel. čísel ve fixních i mobilních sítích (RNPDB-F/RNPDB-M). Provozuje vlastní elektronický systém (OHS) pro portaci - přenášení pevných telefonních čísel mezi fixními operátory v ČR.

Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností IBM, CISCO, Panasonic a ALLOT Communications.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je držitelem osvědčení č. 67 pod č. j.: 193 944 / 2005 - 638 vydaného 10.6.2005 pro tyto komunikační činnosti :
Zpět na tiskové zprávy.

Eri Internet - první ISP, který má přímé datové propojení se Skylink!

Hledáte další informace?

Eri Internet - první ISP | Eri | Zpět na úvodní stránku