Eri Internet logo společnosti Český bezdrát s.r.o.

20 let na trhu


Eri Internet telefonní kontakt na operátora Internetu


AKCE popis služeb Internetu výhody funkčnost zážitkyEriMobile 2022 volání a data#EriInternetFungujeJakMáERI-Internet-optika-1-Gb-ps-web-dvojnasobna-rychlost-naporad

 

Klientská sekce Eri Internet

Přihlášení pro klienty, nastavení DNS, e-mail a další..

Nastavení DNS:
 • DNS-P: 84.19.64.3
 • DNS-S: 84.19.64.4

Nastavení e-mail komunikace:
 • SMTP, IMAP, POP3: mail.eri.cz

 • POP3: port 110 TLS (bez zabezpečení), port 995 SSL (se zabezpečením)
 • IMAP: port 143 TLS (bez zabezpečení), port 993 SSL (se zabezpečením)
 • SMTP: port 587 TLS (bez zabezpečení)


Kód Akce Popis
*40 Nastav CLIR Zamezení identifikace volajícího - skryje Vaše číslo
#40 Zruš CLIR Zrušení zamezení identifikace volajícího
*61 Nastav přesměrování ihned Okamžité přesměrování všech hovorů -
Příklad požadavku na přesměrování *61číslo kam chci přesměrovat #
#61 Zruš přesměrování ihned Zruší okamžité přesměrování všech hovorů
*62 Nastav přesměrování při obsazení Přesměrování příchozích hovorů pokud je obsazeno
#62 Zruš přesměrování při obsazení Zruší přesměrování při obsazení
*63 Nastav přesměrování nehlásí se Přesměrování příchozích hovorů pokud hovor nepřijmete
#63 Zruš přesměrování nehlásí se Zrušení přesměrování příchozích hovorů pokud hovor nepřijmete
*65 Nastav přesměrování při nedostupnosti Přesměrování příchozích hovorů pokud je linka nedostupná
#65 Zruš přesměrování při nedostupnosti Zrušení přesměrování při nedostupnosti
*44 Nastav jednorázový budík Nastav jednorázový budík
#44 Zruš všechny jednorázové budíky Zruš všechny jednorázové budíky
*45 Nastav opakovaný budík Nastav opakovaný budík
#45 Zruš všechny opakované budíky Zruš všechny opakované budíky
*82 Nastav uživatelské nahrávání Nastav uživatelské nahrávání
#82 Zruš uživatelské nahrávání Zruš uživatelské nahrávání
*91 Převezmi hovor ve skupině Převezmi hovor ve skupině
U IP telefonů Linksys a CISCO je nutné v nastavení telefonu upravit hodnoty "Dial plan" přidáním následujících parametrů:
*xx
#xx
*xxxxxxxxxxx#

Podmínkou pro využívání těchto doplňkových služeb je funkční telefonní Služba EriVoIP. 


 
 
 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
 
 
 
Postup generování kódu pro migraci služeb xDSL - platný od 19.3.2012
 
 
Podmínky zřízení, Ceník a funkce Služby EriVoIP
 
Podmínky zřízení, Ceník a funkce Služby Eri CallBack (zpětné volání)
 
 
Služeb EriMobile - přejděte k nám

  Jak si mohu převést své mobilní číslo?

  Stačí v objednávce služby EriMobile zvolit položku "požaduji přenést od jiného operátora" a uvést vaše tel. číslo. Dále přímo v objednávce (nebo i později na email obchod@erimobile.cz) uvedete tzv. přenosový kod - ČVOP. Tento ČVOP (čtrnáctimístné číslo znamenající číslo výpovědi opouštěného operátora) vám sdělí stávající operátor.
  Infolinky operátorů:
  • Vodafone: *77
  • T-Mobile: 800 73 73 73
  • O2: 800 02 02 02

  V případě nejasností volejte, prosím naši info linku na tel. 770 710 007, rádi Vám s objednáním pomůžeme a následně již vše zařídíme za Vás. Přenos čísla neznamená žádný výpadek mobilních služeb - přenos čísla trvá max. 4 pracovní dny. Večer Vám bude fungovat původní operátor a ráno již EriMobile - bez výpadku. Na tuto změnu budete předem upozorněni SMS zprávou.

 
Platební podmínky platné od 1.3.2017 Český bezdrát s.r.o.

Veškeré úhrady lze provádět výhradně na základě vystavené faktury nebo zálohové faktury formou převodu nebo vkladu na bankovní účet společnosti Český bezdrát s.r.o. uvedený na faktuře.


Platební podmínky platné od 1.3.2017 Český bezdrát Mobile s.r.o.

Veškeré úhrady lze provádět výhradně na základě vystavené faktury nebo zálohové faktury formou převodu nebo vkladu na bankovní účet společnosti Český bezdrát Mobile s.r.o. uvedený na faktuře.

 
GDPR

Český bezdrát s.r.o. (dále i jako ČB) nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů včetně nařízení EU / GDPR. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.
Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům ČB, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě Eri, které si zákazník (Uživatel) sjednal ve Smlouvě s ČB.
Seznam obchodních Partnerů ČB je uveden v Preambuli platného znění Všeobecných podmínek poskytování Služeb sítě Eri uveřejněných v sekci Všeobecné podmínky.

 
Ceník měsíčních doplňkových služeb Pevná veřejná IP

*Pevná veřejná 1 IP adresa (úplný obousměrný provoz) 99 Kč
Směrovaná síť vlastních IP adres uživatele 1.198 Kč
*Blok 4 pevných veřejných IP adres 363 Kč
*Blok 8 pevných veřejných IP adres 847 Kč
*Blok 16 pevných veřejných IP adres 1.210 Kč
Reverzní záznam k přidělení veřejné IP adrese 99 Kč

Služba "Pevná veřejná IP adresa" zpřístupní používání portů aplikací a portů programů umožňující jiným uživatelům Internetu přistupovat libovolně na obsah počítače klienta či serveru připojeného k Internetu některou ze Služeb sítě Eri (obousměrný provoz).
V případě, že je ve Smlouvě uvedena (sjednána) cena poskytované Služby v Kč / rok, nebo v Kč / půl roku a nebo v Kč / kvartál je její splatnost předem na základě vystavené zálohové faktury.
Cena za přidělení veřejné IP adresy resp. bloků veřejných IP adres je platná pro všechny typy Služeb sítě Eri.
Přidělení bloku pevných veřejných IP adres musí být opodstatněné.

 
Zvýšená garance - SLA (u služeb typu Eri - SHDSL a Eri - bezdrát / optika)

Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,5 % + 25% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,7 % + 50% z měsíční ceny
Zvýšená garance dostupnosti služby v měsíci - SLA 99,9 % + 75% z měsíční ceny


Výše uvedené ceny platí, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH 21%.
Tento ceník je platný pro všechny služby obsahující v názvu Eri - ADSL, Eri - VDSL, Eri -SHDSL a Eri - bezdrát.


- - - - -


        
        
© copyright by Český bezdrát s.r.o., Zámečnická 592, Příbor 74258 | 01.07.2022 19:53:20