Ověřit dostupnost Internet Mobil Televize Telefon Koncové zařízení Reference Kontakty

Eri Internet logo společnosti Eri internet Český bezdrát s.r.o.

20 let na trhu


Eri Internet telefonní kontakt na operátora Internetu


AKCE popis služeb Eri Internetu výhody funkčnost zážitkyEriMobile 2022 volání a data✅#EriInternetFungujeJakMáERI Internet optika 1-Gb ps web dvojnásobná rychlost napořád

 

800 - barevné linky - zelená linka!

  ⭐ Co je to služba 800 barevná linka - zelené číslo?  Popis a ceník Služby  EriVoIP – 800

  Služba EriVoIP – 800 je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří  chtějí provozovat pro své klienty bezplatnou linku typu 800 xxx xxx. Tato služba umožňuje přijímat příchozí hovory z pevných i mobilních čísel z ČR na náklady volaného.

  Zákazník má možnost výběru u Služby EriVoIP – 800  z  těchto volných - nových čísel řady 800:
  • 800 234 567
  • 800 345 678
  • možnost zachování stávající čísla zákazníka typu 800 xxx xxx.

  Výhody Služby EriVoIP – 800

  • výhodná cena zřízení Služby EriVoIP – 800 od 0,- Kč
  • výhodná měsíční cena Služby EriVoIP – 800 od  299 Kč/měs.
  • stejná cena za příchozí volání z pevných i mobilních sítí z ČR: 3,99 Kč/min.
  • výhodná cena za přenesení (zachování) čísla zákazníka 800 xxx xxx: 578 Kč/číslo
  • Služba EriVoIP – 800 je zřízena do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky.

  Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP - 800 možno zasílat prostřednictvím E-mailu: obchod@eri.cz  nebo na  tel. číslo : 220 990 007.

  Ceník Služby EriVoIP – 800:

  Minimální délka trvání Smlouvy Cena zřízení Služby EriVoIP - 800 Měsíční cena Služby EriVoIP - 800
  Na dobu neurčitou 5.000,-Kč 299,-Kč/měs.
  Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců 2.499,-Kč 299,-Kč/měs.
  Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíc 0,-Kč 299,-Kč/měs.
   
  Zpoplatnění příchozích hovorů: 3,99 Kč/min. Tarifikace hovorů po 30 s, minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund.
   
  Výpovědní doba u Smlouvy EriVoIP  na Služby EriVoIP – 800  je 3 měsíce a  počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

  Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP


  STORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
  Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
  Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
  Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
  Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měs. / fa
  Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
  Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
  Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
  Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
  Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
  Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
  Podrobný výpis hovorů poslaný na email Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
  Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
  Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
  Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

  Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).


 

  Co je to Barevná linka

  Pokud jste o barevných linkách doposud neslyšeli, zkusíme problematiku trochu přiblížit. Jde o rozdělení telefonních linek a čísel do skupin, podle prvních tří číslic (800 - 819, 830-839 a 843-846) u telefonního čísla např.: 800 xxx xxx. Na základě tohoto prvního trojčíslí se jednotlivá telefonní čísla rozdělují do tzv. barevných skupin. Toto rozdělení nám může napomoci při orientaci, zda za hovor platíme my, někdo jiný, nebo zda je úplně zdarma. A jaké linky se tedy rozpoznávají?

  Barevné linky

  Zelená linka

  Telefonní čílsa začínajícá na: 800 xxx xxx

  U čísel zelené linky volající neplatí nic. Jedná se tedy často o ta telefonní čísla, která společnosti využívají pro své zákazníky k tomu, aby se mohli zdarma dozvědět něco o produktech či službách. Často se jedná také o telefonní čísla technické podpory, call center apod. Nejdůležitější je ale to, že čísla zelené linky - 800 jsou pro nás zdarma.

  Modrá linka

  Telefonní čílsa začínajícá na: 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846

  Čísla modré linky značí volání se sdílenými náklady. Zde si tak mezi sebe volající a volaný náklady rozděluje. Cena je závislá na tom, jak ji stanoví operátor ve svém ceníku. Je důležité myslet na to, že tato čísla jsou účtována vždy. To, že máte neomezený tarif nebo nevyčerpané volné minuty, vás tedy před platbou navíc neochrání.

  Bílá linka

  Telefonní čílsa začínajícá na: 840 až 842, 847 až 849

  Čísla bílé linky se označují univerzální přístupová čísla. Ta umožňují, aby se lidé dovolali držiteli z jakéhokoliv místa republiky za jednotnou sazbu. Jedná se spíše o historickou záležitost. V době, kdy ještě lidé nejčastěji používali pevné linky, rozlišovalo se meziměstské volání, a tudíž sazba byla při různých voláních jiná.

  Žluté a duhové linky

  Telefonní čílsa začínajícá na: 900, 906, 908 a 909

  U telefonních čísel začínajících číslovkou 9 jsou sazby za volání vyšší než běžné ceny. Jedná se většinou o obchodní, inzertní a soutěžní služby. Samotná sazba se pak dá odvodit přímo ze samotného čísla. U čísel začínajících na 900, 906 a 909 se sazba odvíjí podle čísel umístěných na 4. a 5. místě. Samozřejmě jsou sazby uváděny s DPH. Ostatně poměrně dobře to znázorňuje tabulka níže.

  Telefonní čílsa začínajícá na: 910 xxx xxx

  Pozor na čísla začínající 910. Jedná se o klasická negeografická telefonní čísla, která nemají z Barevnými linkami nic společného. Tyto telefonní čísla nejsou geograficky vázány a lze je využívat na celém území ČR.


 
 

  Popis a ceník Služby EriVoIP – Fax


  Služba EriVoIP – Fax je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

  Tato služba umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

  Co je to služba FAX

 
 
 

  Informační newsletter  Pojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s SupportServices Eri  Celkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

 • celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

  PBX

 • pobočková telefonní ústředna (analogová)

  IP PBX

 • pobočková telefonní ústředna (digitální)

  Call Centrum

 • doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

  VoIP

 • Voice over IP - internetová telefonie.

  IP (Internet Protocol)

 • základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu

  SIP (Session Initiation Protocol)

 • internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii

  Pobočková ústředna

 • připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

  Analogová/digitální pobočka  IP telefon  ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální komunikační síť.

Poskytovatel Internetu online - televize přes internet - -


        © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. | 11.08.2022 09:39:22