Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!
Slovník pojmů v telekomunikacích

Služba 800 barevná telefonní linka?

Udělejte z Eri svého poskytovatele internetového připojení ještě dnes!

Barevné telefonní linky - 8xx, 9xx

Barevná telefonní linka 800

Co je to služba 800 barevná telefonní linka?


800 barevná linka - zelená linka - popis a ceník Služby

Představujeme EriVoIP - 800, také známé jako Barevná či Zelená linka. Tato služba je výhodnou volbou pro podniky a státní instituce, které usilují o poskytnutí bezplatné telefonní linky s předvolbou 800 svým zákazníkům. Tato služba umožňuje přijímat hovory z pevných i mobilních linek z celého území České republiky, přičemž náklady spojené s hovory jsou hrazeny příjemcem hovoru.

Jako náš zákazník můžete vybírat z nově uvolněných telefonních čísel s předčíslím 800, jako je například 800 234 567 nebo 800 345 678. Pokud již vlastníte číslo s předčíslím 800, můžete ho samozřejmě ponechat.

Využití naší služby EriVoIP - 800 přináší mnoho výhod. Cena za zřízení služby je již od 0 Kč a měsíční provozní náklady činí pouhých 299 Kč. Cena za příchozí hovory z pevných i mobilních sítí je stanovena na 3,99 Kč/min. Při přání přenést své stávající číslo účtujeme jednorázový poplatek 578 Kč za číslo. Službu EriVoIP - 800 lze navíc zřídit do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky.

S přátelskými pozdravy,
Váš tým EriVoIP.

Zákazník má možnost výběru u SlužbyEriVoIP – 800 z těchto volných - nových čísel řady 800:

Výhody Služby EriVoIP – 800 zelená čísla

Podrobnější informace a objednávky Služby EriVoIP - 800 možno zasílat prostřednictvím E-mailu: obchod@eri.cz  nebo na  tel. číslo : 220 990 007.
Ceník Služby EriVoIP – 800:

Minimální délka trvání Smlouvy Cena zřízení Služby EriVoIP - 800 Měsíční cena Služby EriVoIP - 800
Na dobu neurčitou 5.000 Kč 299 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 12 měsíců 2.499 Kč 299 Kč/měs.
Na dobu neurčitou v délce trvání min. 24 měsíc 0 Kč 299 Kč/měs.
 
Zpoplatnění příchozích hovorů: 3,99 Kč/min. Tarifikace hovorů po 30 s, minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund.
 
Výpovědní doba u Smlouvy EriVoIP  na Služby EriVoIP – 800  je 3 měsíce a  počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP


STORNO objednávky z důvodu na straně klienta 50 % z uhrazené zálohy
Vyhotovení a zaslání první upomínky během kalendářního roku na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 0 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné opakované upomínky ve stejném kalendářním roce na email Uživatele: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky) 124 Kč / upomínka
Vyhotovení a zaslání oprávněné III. a dalších upomínek Uživateli doporučeným dopisem: (nezávisle na výši upomínané dlužné částky a na upomínaném období) 413 Kč / upomínka
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky / fakturu) 24 Kč / měsíc / fa
Zasílání faktury el. poštou na základě požadavku zákazníka 0 Kč
Vrácení pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy do kanceláře nebo sídla Poskytovatele 0 Kč
Osobní vyzvednutí pronajatého koncového zařízení Služby sítě Eri po ukončení Smlouvy sítě Eri Poskytovatelem 990 Kč
Smluvní pokuta za nevrácení pronajatého koncového zařízení – HW 990 Kč / ks
Aktivace nového běžného nebo přeneseného pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 412 Kč / tel. číslo
Aktivace nového zlatého pevného geografického tel. čísla v síti EriVoIP (dle kraje v ČR) 999 Kč Kč/tel. číslo
Podrobný výpis hovorů poslaný na email Uživatele (max. 6 měsíců zpětně) 99 Kč / jeden měsíční výpis a tel. číslo
Provedení úkonu spojeného s vrácením nevyčerpaného kreditu 99 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) stávajícího geografického tel. čísla 0 Kč / tel. číslo
Portace ( zachování ) ISDN bloku stávajících geografických  tel. čísel - hromadná portace 0 Kč / ISDN blok tel. čísel

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).
Co je to barevná linka?

Koncept barevných linek může být pro některé lidi naprostou novinkou. Pokud patříte mezi ně, nezoufejte. Nyní se pokusíme tento pojem přiblížit a vysvětlit.

Telefonní čísla a linky jsou rozděleny do skupin podle prvních tří číslic telefonního čísla. Mohlo by to být například 800, 819, 830-839 a 843-846. Konkrétně tedy telefonní číslo 800 xxx xxx náleží do jedné z barevných skupin.

Toto rozdělení nám umožňuje efektivněji určit, kdo bude za daný telefonát platit. Můžeme to být my, někdo jiný, nebo bude telefonát zdarma. Podle barevného kódu tak můžeme rychle rozpoznat, jaká je povaha a tarif dané linky.

Nyní si možná kladete otázku, jaké konkrétní linky jsou v barevném kódu zahrnuty?

Naše ambice je představit a vysvětlit koncept barevných linek tak, aby byl srozumitelný a přístupný pro všechny. Takže pokud jste se s tím dosud nesetkali, jste na správném místě.
Barevné linky - co to je a kolik za ně platíme?
Zelená linka

Telefonní čílsa začínajícá na: 800 xxx xxx

Bezplatná telefonní linka - Zelená linka

Telefonní čísla, jež jsou součástí systému Zelené linky, lze rozpoznat díky prvním třem číslicím: 800 xxx xxx. Volání na tato čísla, tedy na Zelenou linku, je pro vás úplně bezplatné, a tak nemusíte mít obavy z případných nákladů.

Z důvodu této bezplatnosti je Zelená linka často využívána různými firmami, které prostřednictvím této linky poskytují potřebné informace o svých produktech a službách svým zákazníkům. Běžně je také využívána jako kontakt pro technickou podporu nebo call centra.

Jednou z hlavních předností Zelené linky je, že volání na čísla začínající číslicemi 800 jsou pro volajícího zcela zdarma.
Modrá linka

Telefonní čílsa začínajícá na: 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846

Modrá linka - jak funguje a co zahrnuje

Telefonní čísla, která začínají číslicemi 810 až 819, 830 až 839, a 843 až 846, jsou součástí takzvané Modré linky. Tato čísla jsou charakteristická svým specifickým způsobem účtování hovorů, kdy se náklady na volání dělí mezi volajícího a volaného.

Cena za telefonát na číslo Modré linky není standardizovaná, ale je nastavena přímo operátorem a lze ji najít v jeho ceníku. Je tedy důležité si předem ověřit, kolik vás hovor bude stát.

Je také důležité si uvědomit, že volání na čísla Modré linky jsou vždy účtována. To znamená, že ani neomezený tarif ani nevyčerpané volné minuty vás nezajistí proti dodatečným nákladům za takovéto volání.

Rádi bychom vás tedy upozornili, abyste byli opatrní a důkladně si přečetli podmínky svého tarifu, nebo se předem informovali u svého operátora.
Bílá linka

Telefonní čílsa začínajícá na: 840 až 842, 847 až 849

Telefonická Bílá linka

Telefonní čísla, která začínají na prefixy 840 až 842, spolu s prefixy 847 až 849, jsou označována jako univerzální přístupová čísla, známá také jako čísla bílé linky. Tato čísla umožňují volajícím kontaktovat držitele čísla z jakéhokoliv místa v rámci České republiky za jednotnou sazbu.

Tento systém je v současnosti spíše záležitostí historickou. V době, kdy byly pevné linky nejběžnějším způsobem komunikace, bylo nutné rozlišovat mezi místními a meziměstskými hovory, jelikož sazby pro tyto dva typy volání byly odlišné. Bílá linka tedy představovala jedinečný koncept, který umožnil volat za jednotnou sazbu bez ohledu na geografickou polohu volajícího.
Žluté a duhové linky

Telefonní čílsa začínajícá na: 900, 906, 908 a 909

Název: Telefonní čísla začínající na 900, 906, 908 a 909 - Žluté a duhové linky

Telefonní čísla, která začínají devítkou, jako jsou 900, 906, 908 nebo 909, jsou typicky spojena s vyššími sazbami než obvyklé. Tyto sazby se často uplatňují při volání na obchodní, inzertní či soutěžní služby.

Sazba za volání na tato čísla lze odhadnout přímo z čísla samotného. Specificky pro čísla začínající na 900, 906 a 909, se sazba odvíjí od čtvrtého a pátého čísla v telefonním čísle. Všechny uvedené sazby jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Níže najdete tabulku, která ilustruje jak je sazba za volání stanovena na základě jednotlivých telefonních čísel. | Telefonní číslo | Příklad | Sazba (vč. DPH) |

900 XX900 115 Kč/min
900 XX900 2210 Kč/min
900 XX900 3315 Kč/min
900 XX900 4420 Kč/min
900 XX900 5525 Kč/min
906 XX900 1130 Kč/min
906 XX900 2235 Kč/min
906 XX900 3340 Kč/min
906 XX900 4445 Kč/min
906 XX900 5550 Kč/min
909 XX900 1155 Kč/min
909 XX900 2260 Kč/min
909 XX900 3365 Kč/min
909 XX900 4470 Kč/min
909 XX900 5575 Kč/min
908 XX900 1180 Kč/min
908 XX900 2285 Kč/min
908 XX900 3390 Kč/min
908 XX900 4495 Kč/min
908 XX900 55100 Kč/min

Prosím, vezměte na vědomí, že tyto sazby jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit v závislosti na konkrétním poskytovateli služby. Skutečné sazby za volání na tato čísla můžete zjistit přímo u svého poskytovatele telekomunikačních služeb. Její přehlednost a stručnost vám umožní rychle pochopit, jak tento systém funguje.
Telefonní čílsa začínajícá na: 910 xxx xxx

Pozor na čísla začínající 910. Jedná se o klasická negeografická telefonní čísla, která nemají z Barevnými linkami nic společného. Tyto telefonní čísla nejsou geograficky vázány a lze je využívat na celém území ČR.
Co je to Fax Co je to VoIP Co je to SIP Co je to záznamník Co je to CallBack Veřejně dostupná telefonní služba 800 barevná linka ISDN, ISDN 2A, ISDN D, ISDN 30 Neomezené volání z domova

Hledáte další informace?

Barevné telefonní linky - 8xx, 9xx | Český bezdrát EriVoIP - telefon | Zpět na úvodní stránku