Ověřit dostupnost Internet Mobil Televize Telefon Koncové zařízení Reference Kontakty

Eri Internet logo společnosti Eri internet Český bezdrát s.r.o.

20 let na trhu


Eri Internet telefonní kontakt na operátora Internetu


AKCE popis služeb Eri Internetu výhody funkčnost zážitkyEriMobile 2022 volání a data✅#EriInternetFungujeJakMáERI Internet optika 1-Gb ps web dvojnásobná rychlost napořád

 

Telefon - veřejně dostupná telefonní služba

  ⭐ Telefon - veřejně dostupná telefonní služba


  Popis telefonní služby - EriVoIP - veřejně dostupná telefonní služba

  Pro zákazníky z řad domácností, poslouží služba telefon jako náhrada za pevné analogové telefonní linkypro firmy je řešením, jak při zachování všech svých telefonních čísel nahradit kromě běžných analogových linek i digitální ISDN linky typu: ISDN 2A, ISDN D i ISDN 30 a to včetně přidělených 10, 100, 1000 a nebo i 10 000 - vých bloků telefonních čísel.

  Služba EriVoIP - Panter je veřejně dostupnou telefonní Službou umožňující telefonování prostřednictvím zřízeného připojení k Internetu datovou síti Eri. Účtování volání a hovorů je prováděno pravidelně měsíčně zpětně a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.

  Zákazník má možnost výběru minimálně ze 100 volných veřejných geografických – regionálních telefonních čísel přidělovaných ve vazbě na konkrétní místo připojení v daném regionu – kraji v ČR. Dále má zákazník možnost volby i z minimálně 100 volných veřejných negeografických telefonních čísel 910 99x xxx.

  Služba EriVoIP – Panter je poskytována jako veřejně dostupná telefonní služba, u které má zákazník v souladu s platným zákonem č. 127/2005 Sb o elektronických komunikací zajištěny všechny požadované parametry tj.:

  • kvalitu telefonních hovoru
  • možnost přenositelnosti pevných telefonních čísel k jinému operátorovi
  • dostupnost telefonních linek tísňového volání (150, 155, 158, 112 aj.)


  V rámci zřízení telefonní Služby EriVoIP nabízíme i řadu telefonních služeb navíc:

  Zákazník má možnost využít pevného nebo bezdrátového připojení k Internetu zřízeného prostřednictvím datové sítě Eri , kterou vlastní a provozuje Český bezdrát s.r.o.

  Telefonní Služba EriVoIP je výhodná i k propojení řady kanceláří (s menším nebo velkým počtem pracovníků) v různých lokalitách v rámci celé ČR.

  (Nyní v AKCI léto 2022 můžete k Eri Internetu objednat neomezené volání z pevné za 99,-Kč/měs (vč. DPH).)

  Na straně zákazníka pak lze zcela nahradit stávající telefonní ústřednu novou IP ústřednou Eri - ss7Net nebo Panasonic či připojit EriVoIP ke stávající pobočkové tel. ústředně zákazníka. Lze využít stávající analogové, digitální ISDN i systémové telefonní přístroje, nebo využít nové IP telefony, VoIP brány a nebo softwarové telefonní aplikace na PC a mobilní telefony. Nastavení telefonní Služby EriVoIP provádí zákazník přes webové rozhraní a heslo ze svého počítače.


  Hlavní přínosy telefonní Služby EriVoIP

  • Volání zdarma v celé ČR u zákazníků využívajících EriVoIP prostřednictvím připojení datové sítí Eri,
  • vysoká míra spolehlivosti, kvality a bezpečnosti,
  • cenově výhodné volání do ostatních destinací v ČR i zahraničí (mobilní i pevné sítě ),
  • využití funkcionalit, které dnes nabízí nejmodernější drahé IP resp. digitální pobočkové telefonní ústředny (přesměrování hovorů po zákazníkem zvoleném čase, přesměrování v případě nedostupnosti, buzení, vytáčení hovorů přímo z telefonního seznamu na PC zákazníka, online přehled nákladů na jednotlivé hovory, podrobný výpis hovorů až za 12 měsíců zpětně atd.)
  • služba na principu Hosted IP PBX (podobný princip jako u mobilních operátorů),
  • telefonní Služba EriVoIP je určena pro podniky všech velikostí,
  • jednoduchá instalace a ovladatelnost systému,
  • využitelnost pro všechny typy uživatelů (velké podniky, střední a menší firmy i domácnosti)
  • okamžitá nasaditelnost / rozšiřitelnost služby,
  • využitím nových funkcí dochází k automatické úspoře provozních nákladů (např. prostřednictvím on-line kontroly firemních nákladů na telefonní hovory a to přes zabezpečené webové rozhraní a heslo z jakéhokoliv připojení k Internetu na světě )
  • možnost úspory zrušením investic do nové pobočkové telefonní ústředny
  • okamžitě odečitatelné provozní prostředky.

  EriVoIP Kredit – IP telefonní služba

  Služba EriVoIP Kredit je předplacená IP telefonní služba, která umožňuje telefonování prostřednictvím jiného připojení k Internetu, než prostřednictvím datové sítě Eri. Zákazník má možnost výběru z neobsazených veřejných negeografických telefonních čísel 910 99x xxx. Tato telefonní čísla nejsou geograficky vázány a lze je využívat na celém území ČR. Tato telefonní čísla nejsou přenosná k jinému operátorovi a rovněž z nich není garantována dostupnost tísňových linek typu 150, 155, 158 atd.

 

  Popis a ceník Služby EriVoIP – Fax

  Služba EriVoIP – Fax je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří přijímají objednávky i další korespondenci od svých obchodních partnerů prostřednictvím faxů.

  Tato služba umožňuje přijímat faxové zprávy na e-mail zákazníka.

  Co je to služba FAX

 
 

  ⭐ Co je to služba 800 barevná linka - zelené číslo?

  Služba EriVoIP – 800 je určena zejména pro zákazníky z řad firem a státní správy, kteří  chtějí provozovat pro své klienty bezplatnou linku typu 800 xxx xxx. Tato služba umožňuje přijímat příchozí hovory z pevných i mobilních čísel z ČR na náklady volaného.

  Co je to služba 800 barevná linka - zelené číslo?

 
 


 

  Informační newsletter  Pojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s SupportServices Eri  Celkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

 • celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

  PBX

 • pobočková telefonní ústředna (analogová)

  IP PBX

 • pobočková telefonní ústředna (digitální)

  Call Centrum

 • doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

  VoIP

 • Voice over IP - internetová telefonie.

  IP (Internet Protocol)

 • základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu

  SIP (Session Initiation Protocol)

 • internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii

  Pobočková ústředna

 • připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

  Analogová/digitální pobočka  IP telefon  ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální komunikační síť.


Poskytovatel Internetu online - televize přes internet - -


        © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. | 11.08.2022 10:13:09