Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!
Slovník pojmů v telekomunikacích

Co je to SIP? SIP - Session Initiation Protokol

Udělejte z Eri svého poskytovatele internetového připojení ještě dnes!

SIP - Co je to SIP - Session Initiation Protokol

Voice over Internet Protocol

Session Initiation Protokol - SIP je signalizační protokol, který je užíván k řízení multimediálních relací v IP sítích, obsahuje zprávy pro sestavení, udržení a ukončení spojení. Jádro protokolu je definováno v RFC 3261. Jeho oblíbenosti prospělo textově orientované kódování, poměrně snadná rozšifrovatelnost a dynamický vývoj charakteristický pro normy vznikající v rámci IETF.

IP telefonie je jednou z najvýznamnějších změn v dějinách telefonie. V první etapě prosazování IP telefonie se používal termín konverze hlasových a datových sítí, tak dnes už nehovoříme o konverzi, ale rovnou o změně a nebo náhradě.

Veřejná telefonní síť se téměř 100 let vyvvíjela na analogovém principu, koncové telefonní přístroje i ústředny byly analogové a také všechny přenosy byly prováděny analogovou formou.

Od poloviny minulého století byly učiněny první kroky k digitalizaci a standardizaci PCM (pulzní kódové modulace, ITU-T G.711) v roce 1972 změnila oblast telekomunikací a otevřela brány digitálního světa.

Za počátek IP telefonie je považován rok 1995, kdy izraelská společnost Vo-caltec přišla s komerčním produktem Internet Phone. Nové techniky zpracování hlasu, především kodeky s lineární predikcí, umožnily redukovat hovorové pásmo při zachování kvality a jejich nasazení se uplatnilo právě v IP telefonii.

Dominantní se stalo kódování dle ITU-T G.729 a G.723.1, přičemž povinné pro všechny zařízení je schopnost dorozumět se na ITU-T G.711.

Vlastnosti protokolu SIP

SIP byl vyvíjen od roku 1996 pracovní skupinou MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) v rámci IETF (Internet Engineering Task Force). V roce 1999 byl předložen ve formě navrhovaného standardu v RFC 2543. Téhož roku na IETF vznikla nová pracovní skupina, nazvaná příznačně SIP, která převzala vývoj hlavního jádra protokolu. Její práce v květnu roku 2002 vyústila v nový standard RFC 3261.

SIP je signalizační protokol pracující na aplikační vrstvě, tento protokol byl navržen tak, aby byl snadno implementovaný, rozšiřitelný a dostatečně flexibylní. Protokol je užíván pro sestavení, modifikaci a ukončení spojení s jením nebo více účastníky.
co je to voip
SIP provozní diagnostika

Systém umožňuje sledování všech signálů v ústředně a jejich následnou analýzu.

SIP provozní diagnostika
Hledáte další informace?

SIP - Co je to SIP - Session Initiation Protokol | Český bezdrát EriVoIP - telefon | Zpět na úvodní stránku