Eri Internet logo společnosti Český bezdrát s.r.o.

Eri  Internet je tu pro Vás již 20 let!

Dvojnásobná rychlost napořád Pevná IPv4 ZDARMA
Terminátor u všech rychlostí Zřízení do 3. prac. dnů
Neomezené volání z pevné Převod bez výpadku
Internet pro Skylink Live TV & CANAL+ Sport PREMIER LEAGUE

Tel.: 220990007, 590990004   


SIP - Co je to SIP - Session Initiation Protokol

Co je to SIP? SIP - Session Initiation Protokol

Session Initiation Protokol - SIP je signalizační protokol, který je užíván k řízení multimediálních relací v IP sítích, obsahuje zprávy pro sestavení, udržení a ukončení spojení. Jádro protokolu je definováno v RFC 3261. Jeho oblíbenosti prospělo textově orientované kódování, poměrně snadná rozšifrovatelnost a dynamický vývoj charakteristický pro normy vznikající v rámci IETF.

IP telefonie je jednou z najvýznamnějších změn v dějinách telefonie. V první etapě prosazování IP telefonie se používal termín konverze hlasových a datových sítí, tak dnes už nehovoříme o konverzi, ale rovnou o změně a nebo náhradě.

Veřejná telefonní síť se téměř 100 let vyvvíjela na analogovém principu, koncové telefonní přístroje i ústředny byly analogové a také všechny přenosy byly prováděny analogovou formou.

Od poloviny minulého století byly učiněny první kroky k digitalizaci a standardizaci PCM (pulzní kódové modulace, ITU-T G.711) v roce 1972 změnila oblast telekomunikací a otevřela brány digitálního světa.

Za počátek IP telefonie je považován rok 1995, kdy izraelská společnost Vo-caltec přišla s komerčním produktem Internet Phone. Nové techniky zpracování hlasu, především kodeky s lineární predikcí, umožnily redukovat hovorové pásmo při zachování kvality a jejich nasazení se uplatnilo právě v IP telefonii.

Dominantní se stalo kódování dle ITU-T G.729 a G.723.1, přičemž povinné pro všechny zařízení je schopnost dorozumět se na ITU-T G.711.

Vlastnosti protokolu SIP

SIP byl vyvíjen od roku 1996 pracovní skupinou MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) v rámci IETF (Internet Engineering Task Force). V roce 1999 byl předložen ve formě navrhovaného standardu v RFC 2543. Téhož roku na IETF vznikla nová pracovní skupina, nazvaná příznačně SIP, která převzala vývoj hlavního jádra protokolu. Její práce v květnu roku 2002 vyústila v nový standard RFC 3261.

SIP je signalizační protokol pracující na aplikační vrstvě, tento protokol byl navržen tak, aby byl snadno implementovaný, rozšiřitelný a dostatečně flexibylní. Protokol je užíván pro sestavení, modifikaci a ukončení spojení s jením nebo více účastníky.

co je to voip

EriVoIP - ústředna Ss7NET

Jde o příklad, kde jako IP PBX je použita ústředna ss7NET od společnosti Český bezdrát Technologies s.r.o., která nabízí velkou variabilitu díky možnosti připojit různá rozhraní jako je ISDN E1/PRI/SS7, BRI (ISDN2), analog atd., která jsou pak součástí celého systému a tím poskytuje kromě možnosti připojit VoIP zařízení, také možnost připojit i zařízení využivající tyto technologie. Tím pádem je tedy možné např. připojit do celého systému „staré“ analogové telefony, zároveň samozřejme použít IP telefony a zároveň se připojit na poskytovatele telefoních služeb prostřednictvím VoIP, v součinosti, ale jako např. zálohu ponechat propojení k providerovi prostřednicví ISDN30 PRI a hovory dle potřeby nebo ceny směrovat. Možností jak využit a kombinovat celý systém je opravdu mnoho.

Další významnou výhodou VoIP technologie je možnost využití všude tam, kde je k dispozici připojení k datové síti, respektive k Internetu, tedy v podstatě dnes již kdekoliv na světě. Tím pádem z toho vyplývá výhoda do jisté míry jakési „mobility“ pro jednotlivé prvky VoIP sítě, které lze hlavně využít např. při úspoře nákladů při budování komunikace mezi externími pobočkami firmy v jiné lokalitě než je centrální IP PBX. V neposlední řade lze ušetřit za budování nové telefonní sítě tam, kde je již vybudovaná stávající datová infrastruktura.

Další významnou možností VoIP technolgie, je využití VoIP softwarových aplikací (tzv. softwarových telefonů) a to buď v PC, NTB, tabletu nebo v dnes již hojně rozšířených chytrých telefonech (smartphonech). Pak pomocí těchto aplikací a daného zařízení připojeného k datové síti (WiFi), respektive k Internetu (3G síti), využivat vše zcela stejným způsobem jako z klasických zařízení. Tím pádem lze říci, že tato „mobilita“ se již skoro vyrovná klasické mobilní komunikaci pomocí GSM/UMTS.

Dá se říct, že co se tyká nákladů hlavně u propojení zahraničních poboček firmy, je technologie VoIP bezkonkurenční. Pro Vaší vnitrofiremní komunikaci totiž není nutný přistup do veřejné telefonní sítě a tím pádem nutnost platit poplatky providerovi telefonní sítě. Náklady jsou pouze za spojení do datové, respektive Internetové sítě v centrále a na pobočkách. Samozřejme, že spojení do veřejné sítě je nutné také zachovat, aby firma mohla komunikovat se „světem“. VoIP i v tomto nabízí mnoho možnosti jak veškerou tuto komunikací z optimalizovat a z efektivnit, využivajíc svých výhod „mobility“ popsané výše. Např. i centrální IP PBX v ČR lze pripojit na VoIP providera na Slovensku nebo ve Španělsku, kde ma firma pobočky a využívat těchto připojeni pro komunikaci s lokálními zakazniky v těchto regionech. Zákazníci v těchto zemích budou volat na lokálni čísla firmy , tudíž pro ně , nižší náklady. Taktéž pro firmu, v případě že bude volat těmto zakazníkům se sníží náklady a hlavně, Slovenská pobočka bude mít svá Slovenská telefonní čísla, Španělská zase svá Španělská. Veškerou komunikaci, ale bude řídit jediná centrální IP PBX v ČR, kde zodpovědní pracovníci budou mít pod kontrolou náklady spojené s komunikací na všech pobočkach firmy. Jak je vidět VoIP technologie nabízí nespočet možností využití, které ve výsledku přinesou úspory nákladů a z efektivnění komunikace.

Informační newsletterPojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s SupportServices EriCelkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

 • celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

  PBX

 • pobočková telefonní ústředna (analogová)

  IP PBX

 • pobočková telefonní ústředna (digitální)

  Call Centrum

 • doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

  VoIP

 • Voice over IP - internetová telefonie.

  IP (Internet Protocol)

 • základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu

  SIP (Session Initiation Protocol)

 • internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii

  Pobočková ústředna

 • připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

  Analogová/digitální pobočka  IP telefon  ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální komunikační síť.
 • Přehled funkcí

  Komplexní komunikační řešení vhodné pro firmy a organizace všech velikostí. Jednoduchá správa prostřednictvím webového rozhraní.

  Po najetí myší se zobrazí podrobnější popis funkce.

  Základní funkce

  Hovor (vnitřní, odchozí, příchozí) Zkrácená volba Budík
  Příchozí provolba Hlasová schránka Typy povolení služeb
  Upozornění na hovor Přepočty
  Přesměrování ihned Národní očíslovací plány
  Přesměrování při obsazení Konfigurace sítě SS7
  Přesměrování při nepřijetí Skupiny společných služeb
  Přesměrování při nedostupnosti Detailní záznamy o volání
  Převzetí vyzvánějícího hovoru Můj telefon
  Převzetí vyzv. hovoru ve skupině Dostupy Přehled obsazení portů
  Předání hovoru Vyzváněcí skupiny Správa uživatelů
  Čekání na uvolnění obsazeného Substituce Webové rozhraní ústředny
  Click2Call Vrácení předaného SOAP rozhraní
  CLIR LCR HW konfigurace
  Rodičovský zámek Tarifní schémata – externí Uživatelské nahrávání hovorů
  Přesm. s paralelním vyzváněním Střetávací konference Systémové nahrávání hovorů
  Blokování příjmu přesm. hovorů Tabulková konference Kontrola neúspěšných hovorů

  Rozšiřující funkce (placené)

  Časové režimy Provozní diagnostika - signály Poslední volání
  Kreditování Organizační struktura Rozhraní pro sledování telefonu
  Kontrola IP adresy SIP pobočky Další RTP servery Codec server
  Sběr CDR Faktory provozních zájmů Antifraud
  Generátor tarifikačních sestav Přehled tarifních údajů
  Tarifní schémata - interní Tarifní údaje - svazky
  Tarifní schémata - tranzit Přehled kreditních údajů
  Kreditování - rezervace kreditu Call centrum

  Kapacitní možnosti

  Úspora provozních nákladů

  min. kapacita 4 porty nižší výdaje na hovorné
  max. kapacita cca 100000 portů nižší výdaje na rekonfigurace

  Analogové telefony

  ISDN vedení

  telef. aparáty, faxy i modemy do veřejných i privátních sítí
  signalizace U + vysílání CLIP signalizace DSS1
  rozhraní 2-drát (DEC/DTMF) rozhraní ISDN 2B+D (S0/T0)

  ISDN telefony

  Analogová vedení

  telef. aparáty, faxy i modemy do veřejných i privátních sítí
  signalizace DSS1 signalizace U + příjem CLIP
  rozhraní ISDN 2B+D (S0/T0) rozhraní 2-drát (DEC/DTMF)

  IP telefony

  IP spoje

  HW i SW telefonní přístroje do veřejných i privátních sítí
  výstavba po 1 “přípojce” výstavba po 1 “lince”
  signalizace SIP signalizace SIP
  Ethernet 10/100 Mbps (IP) Ethernet 10/100 Mbps (IP)

  ISDN svazky

  Směrování hovorů

  do veřejných i privátních sítí volba směru na principu LCR
  výstavba po 1 svazku volba cesty na principu by-pass
  signalizace DSS1 do veřejných i privátních sítí
  signalizace č.7 ( ss7 ) do telefonních i datových sítí
  rozhraní ISDN 30B+D (S2)
  Provozní diagnostika

  Systém umožňuje sledování všech signálů v ústředně a jejich následnou analýzu.

  Statistiky

  Ústředny umožňují statistiky hlasového provozu. Faktory provozních zájmů zobrazují průměrý denní průběh počtu hovorů a doby obsazení za vybrané období s ohledem na jednotlivé části ústředny.


  ADSL | VDSL | Internet na doma | Internet pro podnikatele  |  Optický internet |  LTE Mobilní Internet | 5G internet |


  © 2022 Eri Internet - Český bezdrát s.r.o. - Poskytovatel Internetu a LiveTV

  Web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

  Kontakt na obchodní oddělení pro Čechy, Moravu a Slezsko

  SIP - Co je to SIP - Session Initiation Protokol

  | 03.12.2022 23:00:09 |