Dle nezávislých testů dosahují zákazníci u Eri Internet jedny z nejrychlejších rychlostí v ČR.
Statická IP adresa a Terminátor u všech rychlostí. HBO + Formule1 + Premier League na 30 dnů ZDARMA!

Eri Faq: Váš průvodce světem telekomunikačních pojmů

Co je to rychlost Internetu a jak správně měřit rychlost internetu.

Udělejte z Eri svého poskytovatele internetového připojení ještě dnes!

Co je to rychlost Internetu a jak správně měřit rychlost internetu.


Rychlost internetu je klíčovým faktorem pro plynulé užívání online služeb. Ať už se jedná o sledování filmů ve vysokém rozlišení, hraní her nebo běžné prohlížení internetu, vždy byste měli vědět, jaká je vaše aktuální rychlost připojení a jak ji můžete efektivně změřit.Jak správně změřit rychlost internetu?

Pro nejvěrnější výsledek měření rychlosti internetu se ujistěte, že během testu není vaše připojení jinak vytíženo. Všechny aplikace a procesy využívající internetové připojení by měly být ukončeny. To zahrnuje komunikační programy, synchronizaci s cloudovými službami a podobně. Před spuštěním testu rychlosti (speedtestu) vypněte všechny nespustitelné aplikace a zastavte všechny aktivity na pozadí.Jakou rychlost internetu potřebuji pro sledování filmů?

Kvalita online sledování filmů je přímo závislá na rychlosti vašeho internetového připojení. Pro komfortní sledování filmů ve vysokém rozlišení (HD) by měla být rychlost stahování alespoň 5 Mbit/s. Chcete-li sledovat obsah ve 4K rozlišení bez zadrhávání, je doporučená rychlost stahování minimálně 25 Mbit/s.Jakou rychlost potřebuji pro online hraní?

Pro online gaming je klíčová nejen rychlost stahování a odesílání dat, ale také nízká latence, známá jako ping. Pro většinu her na PC byste měli mít alespoň 3 až 5 Mbit/s pro stahování, 1 Mbit/s pro odesílání a ping do 50 ms. Herní konzole jako Xbox One, Playstation 4 a Nintendo Switch mají podobné požadavky, zatímco pro Nintendo Wii je dostatečná rychlost stahování 1,5 Mbit/s a ping do 50 ms.

Minimální rychlost a a odezva připojení pro pohodlné hraní online her se liší dle titulu. Obecně se doporučují následující parametry:Jak zlepšit rychlost stahování dat?

Pokud se setkáváte s pomalým internetovým připojením, nejprve zkontrolujte, zda nemáte v počítači spuštěny náročné aplikace nebo probíhající stahování souborů, které by mohly rychlost ovlivňovat. U Wi-Fi připojení je také důležitá síla signálu. Pro zvýšení rychlosti můžete kontaktovat vašeho poskytovatele internetových služeb a informovat se o lepších tarifech, nebo využít nezávaznou poptávku připojení.Co dělat, když internet nefunguje?

V případě problémů s připojením k internetu je prvním krokem kontrola vašeho zařízení a kabeláže. Vyzkoušejte restart routeru nebo modemu. Pokud problém přetrvává, je vhodné se obrátit na zákaznickou podporu vašeho poskytovatele internetových služeb. Kompletní návod pro řešení výpadku internetu a kontaktní informace naleznete na webové stránce poskytovatele.

Pamatujte, že správné měření rychlosti a adekvátní nastavení připojení vám může výrazně zlepšit online zážitek, ať už jde o práci, zábavu nebo komunikaci.


Parametry internetového připojení


Co znamená Mbit/s, Mb/s, nebo Mbps?

Všechny tyto zkratky vyjadřují jednotku rychlosti přenosu dat – konkrétně megabit za sekundu. V Mb/s je standardně uváděna rychlost internetového připojení.

Jaký je rozdíl mezi Mbit/s a MB/s?

Zkratka Mbit/s vyjadřuje rychlost přenosu dat – konkrétně megabit za sekundu. Zkratka MB/s vyjadřuje také rychlost přenosu dat – konkrétně megabajt za sekundu. Platí, že 1 Mbit/s = 0,125 MB/s.

Co je to download?

Download představuje stažení nějakého souboru. Ve spojení s internetovým připojením je klíčová rychlost downloadu – rychlost stahování dat na vaše zařízení. Právě rychlost stahování například ovlivňuje, jak dlouho trvá, než se vám načte webová stránka, nebo stáhne video.

Co je to upload?

Upload představuje nahrání nějakého souboru. Ve spojení s internetovým připojením je klíčová rychlost uploadu – rychlost nahrávání dat z vašeho zařízení na internet. Rychlost uploadu například ovlivňuje, jak dlouho vám bude trvat zálohování dat do cloudu.

Co je to ping?

Ping je zkratkou Packet Internet Groper, která ve zkratce představuje rychlost odezvy připojení. Ping jako program odesílá data z jednoho zařízení a čeká na odezvu protistrany.

Ping se udává v tisícinách sekundy. Čím nižší ping je, tím rychlejší a stabilnější je komunikace vašeho zařízení se serverem. Ping je důležitou hodnotou internetového připojení a hraje důležitou roli například při hraní online her.

Ping se může měnit v závislosti na kvalitě internetového připojení, vytížení serveru a fyzické vzdálenosti vašeho zařízení od serveru. Pokud je doba odezvy příliš vysoká, můžete mít problémy s používáním některých aplikací.

Co je to jitter?

Jitter vyjadřuje kolísání rychlosti odezvy, tedy hodnoty ping. Jitter pomáhá diagnostikovat stabilitu internetového připojení. Čím vyšší je hodnota jitter, tím horší je stabilita připojení.

Co je to agregace?

Agregace internetu je jedním ze základních parametrů internetového připojení. Agregace vyjadřuje, kolik uživatelů může v jednom okamžiku sdílet maximální vyhrazenou rychlost. Agregace se uvádí jako poměr mezi minimálním podílem z rychlosti připojení a maximálním podíl z rychlosti.

Například agregace 1:5 při rychlosti připojení 10 Mb/s znamená, že minimální rychlost internetového připojení by neměla klesnout pod 2 Mb/s. Hodnotu agregace linky si před výběrem internetového připojení vždy zkontrolujte. Ke zpomalení rychlosti dochází v době, kdy linku využívá více zákazníků – u domácího připojení zpravidla večer.

Kde zjistit agregaci?

Hodnotu agregace zjistíte ve smlouvě od vašeho poskytovatele připojení.

Co je to FUP?

FUP je zkratkou Fair User Policy. Jedná se o pravidla, která zajišťují spravedlivé dělení internetového připojení mezi všechny jeho uživatele. Pravidla mají garantovat, že velmi aktivní uživatelé nebudou zatěžovat připojení velkým množstvím přenesených dat na úkor ostatních uživatelů. Dnes je možné se s FUP setkat především u mobilního připojení, kdy je po určitém množství přenesených dat připojení k internetu buď zpomaleno, nebo zcela zablokováno.

Co ovlivňuje rychlost připojení?

V první řadě ovlivňuje rychlost technologie připojení, kapacita linky a hodnota agregace. Následně má na rychlost vliv celá řada dalších faktorů od samotného zařízení přes internetový prohlížeč a aplikace běžící na pozadí. Nestačí-li vám stávající rychlost připojení, najděte si nového poskytovatele připojení.

Technologie


Co je to VPN

VPN je zkratkou Virtual Private Network, v překladu virtuální privátní síť. Jedná se o zabezpečené spojení mezi koncovým zařízením (notebookem, smartphonem…) a serverem. V praxi se VPN využívá například pro bezpečné připojení z domácího prostředí do počítačové sítě organizace. Vzdálený přístup je s VPN pro uživatele komfortní a velmi jednoduchý.

Co je to LAN?

LAN je zkratkou Local Area Network. Představuje lokální (místní) síť, nachází se tedy například v rámci jedné firmy. Součástí sítě může být dle potřeby stovky počítačů a dalších zařízení. Hlavní výhodou je snadné sdílené prostředků a vysoká přenosová rychlost.

Co je to WAN?

WAN je zkratkou Wide Area Network. Představuje rozlehlou počítačovou síť, které spojuje mnoho sítí LAN na velké oblasti. Nejznámějším a největším příkladem sítě WAN je nepřekvapivě internet.

DSL - Digital Subscriber Line

DSL je digitální komunikační technika "fyzická vrstva" rodiny xDSL. Umožňuje používat telefonní linku, specializovanou linku nebo linku ISDN - "ISDN pro digitální síť integrovaných služeb" pro přenos a příjem digitálních dat nezávisle na konvenční "analogové" telefonní službě. Tento způsob komunikace se tak liší od způsobu používaného při provozu tzv. "analogových" modemů, jejichž signály jsou vyměňovány v rámci telefonní komunikace "tak jako fax, na hlasových frekvencích". Technologie ADSL je masivně implementována poskytovateli internetových služeb pro podporu takzvaného "širokopásmového" přístupu.

Co je ADSL a nebo VDSL?

ADSL je zkratkou Asymmetric Digital Subscriber Line. Jedná se o typ DSL (připojení přes vedení telefonu nebo kabelovou televizi), který charakterizuje asymetrické připojení k internetu.

VDSL je zkratkou Very High Speed DSL a typem DSL připojení stejně jako ADSL. Na rozdíl od něj však nabízí přes existující telefonní vedení výrazně rychlejší datový přenos. VDSL připojení je vhodné i pro datově náročné aplikace.

Co je to MAC adresa?

MAC je zkratkou Media Access Control. MAC je unikátním identifikátorem síťového zařízení. Nemusí se jednat pouze o síťové karty, ale také routery, VoIP brány a další zařízení. MAC adresa je zpravidla uvedena na spodní straně hardwaru. MAC adresu vašeho zařízení si může vyžádat váš poskytovatel připojení.

Co je to IPTV?

IPTV (Internet Protocol Television) představuje televizní vysílání realizované prostřednictvím vysokorychlostní internetové přípojky. Mezi hlavní výhody patří široká nabídka programů, pokročilé funkce pro záznam a další informační služby. Televizi přes internetový protokol mají v nabídce někteří poskytovatelé internetového připojení.

Co je to IP adresa?

IP adresa je číslo označující zařízení (například váš počítač) v počítačové síti používající internetový protokol. Nejpoužívanějším internetovým protokolem je IPv4. IP adresa může být veřejná (statická) a neveřejná (dynamická). Statická IP adresa bývá u poskytovatele připojení k internetu za příplatek.

Co je to ethernet?

Ethernet je pojem zastřešující technologie počítačových sítí (LAN, MAN) z větší části standardizovaných jako IEEE 802.3. Tyto technologie používají pro připojení k internetu kabely s kroucenou dvoulinkou a optické kabely.

Co je to WPA2?

WPA je zkratkou Wi-Fi Protected Access (chráněný přístup k Wi-Fi). Jedná se o šifrovací protokol sloužící k zabezpečení bezdrátového připojení. Šifrování zakóduje spojení s cílem eliminitovat rizika odcizení dat. WPA2 začíná v roce 2018 nahrazovat WPA3.

Jaký je rozdíl mezi pásmy 2,4GHz a 5GHz?

Pásmo 5GHz nabízí rychlejší a stabilnější přenos dat, zatímco v pásmu 2,4 GHz je větší množství ruchů a interferencí (včetně Bluetooth zařízení). Nevýhodou pásma 5GHz je horší kvalita signálu na delší vzdálenosti.

Jaký je rozdíl mezi 802.11ac a 802.11n?

Wi-Fi standard 802.11ac je nástupcem 802.11n. V porovnání s ním nabízí v první řadě podporu frekvence 5GHZ, vyšší rychlost a stabilitu.

Je důležitá podpora IPv6?

IPv6 je šestá verze protokolu IP. Podpora tohoto protokolu je z pohledu běžného uživatele internetu důležitá kvůli zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data. Protokol IPv6 by měl být u moderních poskytovatelů internetu a výrobců zařízení samozřejmostí.

Jaké jsou výhody veřejné IP adresy?

Výhodou veřejné IP adresy je přímá dostupnost zařízení z internetu. Díky veřejné IP adrese tak můžete například provozovat vlastní server pro zálohování dat, kam se mohou připojit i další rodinní příslušníci.

Nastavení Wi-Fi a routeru


Jak zesílit signál Wi-Fi?

Pokud máte problémy se sílou signálu Wi-Fi v rámci vašeho bydlení či kanceláře, máte hned několik možností, jak šíření signálu podpořit. První je nasměrování antén routeru správným směrem. Neváhejte s namířením antén experimentovat. Dále se nabízí přemístění samotného routeru tam, kde mu nebudou stát v cestě předměty, dveře a další fyzické překážky.

Jak omezit signál Wi-Fi?

Chcete-li snížit dosah Wi-Fi routeru, máte možnost v jeho nastavení snížit výkon. Vše ostatní záleží již na konkrétních okolnostech, nicméně vždy počítejte s tím, že signál vašeho routeru může zachytit i někdo jiný a přizpůsobte tomu bezpečnost.

Jak se připojit k neviditelné Wi-Fi síti?

Připojení k neviditelné (neveřejné) Wi-Fi síti je poměrně jednoduché. Předpokladem je, že musíte znát název sítě a přihlašovací heslo. Ve vyhledaných sítích na zařízení, ze kterého se chcete připojit, byste měli vždy mít možnost ručně přidat další síť. Vyplníte SSID (identifikátor bezdrátové sítě Wi-Fi aneb název sítě) a heslo. Zařízení by se mělo v pořádku připojit.

Jak na routeru blokovat přístup ke konkrétním webovým službám?

V administraci routeru (nejčastěji v nastavení firewallu) povolte filtrovány dle domény a následně zadejte domény, které chcete blokovat. Po uložení nebude možné se při připojení k routeru stránky zobrazit. Rozhodně je dobré vést si evidenci všech blokovaných stránek.

Jak omezit rychlost připojení k internetu?

Omezit rychlost připojení pro jednotlivá zařízení umí lepší routery s funkcí QoS (Quality of Service). Tato funkce umí řídit datový tok v rámci sítě.

Jak zabezpečit Wi-Fi?

Postupů, jak zabezpečit Wi-Fi síť, je opravdu mnoho. Krokem správným směrem je však již několik jednoduchých úprav, které zvládne i méně zkušený uživatel: Změna defaultního SSID (názvu sítě)

Co ruší Wi-Fi signál?

Mezi nejčastější zdroje rušení Wi-Fi signálu patří jiné Wi-Fi sítě v okolí, mikrovlné trouby, bezdrátové telefony, dětské chůvičky, bezdrátové reprodukty a další zařízení vyzařující nějaký signál. Okamžitým řešením zpravidla bývá přepnutí routeru na jiný kanál.

Jak zjistit, kdo je připojen k Wi-Fi?

Zjistit, jaká zařízení jsou k routeru připojena, je možné v jeho administraci. V přehledu uvidíte všechna zařízení, pokročilé routery vám umožní okamžitě blokovat ty, které nemají na síti co dělat. Vy tak máte možnost velmi jednoduše rozhodnout o tom, kdo se k síti může připojit.

Jak změřít sílu signálu Wi Fi?

Pro změření síly signálu Wi Fi vám bude stačit běžné zařízení od notebooku po mobilní telefon, na kterém ihned vidíte, jak moc je signál v rámci testovaného místa silný. Chytrá aplikace WiFi Heat Map vám zase umožní vytvořit si teplotní mapu kvality signálu na neomezeně velké ploše.

Kolik zařízení mohu připojit k Wi-Fi?

Informaci o maximálním počtu připojených zařízení najdete v dokumentaci vašeho routeru. Standardně by průměrně vybavenému routeru neměly dělat problémy nižší desítky zařízení. Je však nutné počítat s tím, že kapacita připojení se dělí mezi všechny připojená zařízení.

Jak resetovat Wi-Fi router?

Resetování routeru do továrního nastavení je možné prostřednictvím tlačítka, které najdete na těle routeru. U některých modelů je možné tlačítko stisknout pouze za pomoci kancelářské sponky či pera na psaní. Tlačítko držte několik sekund. Modem by měl následně signalizovat, že se resetoval.

Jak nastavit Wi-Fi router?

Pro nastavení Wi Fi routeru můžete využít specializované aplikace, protože někteří výrobci již umožňují router spravovat z mobilní aplikace. Klasičtější a ověřenou cestou je otevření webového prohlížeče a přístup do administrace přes IP adresu.

Hardware a další zařízení


Co je to SOHO router?

SOHO router je ideální pro vybudování malé sítě (počítač, tiskárna, mobilní telefon..) připojené k internetu. SOHO je zkratkou pro small office, home office. Router tohoto typu je obratným pomocníkem v malých kancelářích a domácnostech.

Co je to dual-band router?

Jako dual-band router je možné označit router, který podporuje pásmo 2,4GHz i pásmo 5 GHz. Některé dual-band routery mají funkci Dual Band Selection umožňující automatické přiřazení uživatele do ideálního pásma.

Jak sdílet připojení z mobilu?

Na chytrém mobilu je funkce označena jako Mobilní/Osobní hotspot. Starší a méně používaný název je tethering. Po aktivaci funkce nastavíte název sítě a její heslo. Během sdílení připojení z mobilu nemůžete využívat připojení přes Wi-Fi. Lze takto tedy sdílet pouze mobilní internet.

Jak připojit chytrou televizi?

U televize se zabudovaným Wi Fi adaptérem stačí v nastavení vybrat síť a zadat heslo. U televize bez adaptéru budete muset dokoupit příslušenství pro připojení k bezdrátové Wi-Fi síti. Nezapomeňte na to, že sledování videa přes Wi-Fi patří k datově náročným aktivitám, čemuž by mělo být přizpůsobeno i vaše připojení.

5
5G

B
Bezpečný Internet
Bonding

D
DNS

T
Terminátor

M
Moje IP adresa

N
NTP

P
PING
P2P
Pevná veřejná IPv4 adresa

R
Rychlost Internetu

V
VPN a jak funguje

W
Wearables
Wi-Fi router
Widget
WiFi 6
Windows Phone
WLAN
Wordpress


Hledáte další informace?

Co je to Rychlost Internetu | Eri | Zpět na úvodní stránku